x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PHILSY1D Feministinen tietoteoria ja tieteenfilosofia 4–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kurssin tavoitteet:

Kurssin tavoite on tarjota katsaus uusimpaan feminististä tietoteoriaa ja tieteenfilosofiaa koskevaan keskusteluun. Kurssilla harjoitellaan tutkimuksessa tarvittavia taitoja kuten argumenttien analysoimista artikkeleista, argumenttien kritiikkiä ja argumentoivan esseen kirjoittamista.

Kirjallisuus:

Grasswick, Heidi (ed.). 2011. Feminist Epistemology and Philosophy of Science: Power in Knowledge. Dordrecht: Springer. Teos on luettavissa sähköisessä muodossa Tampereen yliopiston kirjastossa, Dawsonera-palvelimen kautta.

Kurssin suorittaminen:

Osallistuminen: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn. Kaikki osallistujat lukevat kaikki käsiteltävät artikkelit ja ovat valmiita osallistumaan keskusteluun.

Esitys seminaarissa: Seminaarin osallistujat valmistavat yksin tai ryhmissä esityksen yhdestä kirjan artikkelista. Esityksen tarkoitus on toimia keskustelun avauksena. Esityksen voi jakaa kolmeen osaan siten, että ensimmäisessä osassa heitetään pöydälle tuntemattomat käsitteet ja vaikeasti avautuvat jaksot, joiden taustaoletukset vaativat selvennystä. Keskustelun tavoite on saavuttaa tunne, että olemme ymmärtäneet, mitä artikkelin kirjoittaja haluaa sanoa. Esityksen toisessa osassa pyritään tekemään yhteenveto artikkelin pääargumentista ja arvioidaan sen vakuuttavuutta. Esityksen kolmannessa osassa on mahdollisuus keskustella artikkelin merkityksestä oman tutkimustyön ja muiden opintojen kannalta.

Loppuessee: Kukin seminaarin osallistuja kirjoittaa loppuesseen (noin 5-6 liuskaa) siitä artikkelista, jota hän on esitellyt muille. Esseen kirjoittamisessa on mahdollista hyödyntää seminaarissa käytyä keskustelua. Esseen tavoite on esittää artikkelin pääargumentti ja arvioida sitä kriittisesti. Esseessä voi käyttää myös teoksen Feminist Epistemology and Philosophy of Science: Power in Knowledge muita artikkeleita ja muuta filosofista kirjallisuutta.

Ylimääräinen essee: Kurssin osallistuja voi kirjoittaa toisen esseen toisesta kirjan artikkelista (edellä mainittujen ohjeiden mukaan), jos hän haluaa suorittaa 4 opintopisteen sijasta 5 opintopistettä.

Essee(t) palautetaan kurssin opettajalle viimeistään 10.1.2012 mennessä.

Kurssin arvostelu (asteikolla 1-5):

  1. Osallistuminen ja esitys (50%).
  2. Loppuessee (50%).

TAI

  1. Osallistuminen ja esitys (40%).
  2. Loppuessee (30%).
  3. Ylimääräinen essee (30%).

Kurssin ohjelma:

Viikko 1

Ti 25.10 Johdantoluento ja seminaarityöskentelyn organisointi

Ke 26.10. Kristina Rolin: Contextualism in Feminist Epistemology and Philosophy of Science

Viikko 2

Ti 1.11. Heidi Grasswick: Introduction: Feminist Epistemology and Philosophy of Science in the Twenty-First Century JA

Phyllis Rooney: The Marginalization of Feminist Epistemology and What That Reveals About Epistemology ?Proper?

Ke 2.11. Samantha Frost: The Implications of the New Materialisms for Feminist Epistemology

Viikko 3

Ti 8.11. Sandra Harding: Interrogating the Modernity vs. Tradition Contrast: Whose Science and Technology for Whose Social Progress?

Ke 9.11. Kristen Intemann: Diversity and Dissent in Science: Does Democracy Always Serve Feminist Aims?

Viikko 4

Ti 15.11. Carla Fehr: What Is in It for Me? The Benefits of Diversity in Scientific Communities

Ke 16.11. Alison Wylie: What Knowers Know Well: Women, Work and the Academy

Viikko 5

Ti 22.11. Nancy Arden McHugh: More Than Skin Deep: Situated Communities and Agent Orange in the Aluoi Valley, Vietnam

Ke 23.11. Lorraine Code: ?They Treated Him Well?: Fact, Fiction, and the Politics of Knowledge

Viikko 6

Ti 29.11. Gaile Pohlhaus: Wrongful Requests and Strategic Refusals to Understand

Ke 30.11. Heidi Grasswick: Liberatory Epistemology and the Sharing of Knowledge: Querying the Norms

Opettajat

Professori Kristina Rolin, Vastaava opettaja

Opetus

25.10.2011 – 30.11.2011
Seminaari 24 tuntia
Ti 25.10.2011 - 29.11.2011 viikoittain klo 10-12, Pinni A1078
Ke 26.10.2011 - 30.11.2011 viikoittain klo 10-12, Linna K113