x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUVIP1 Kielentutkimus, kielitaito ja kielitaidon arviointi 3–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomi toisena ja vieraana kielenä
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan suomen kielen perusopintojen jälkeen. Kurssi on avoin myös muille suomen kielen opiskelijoille kuin S2-opettajan opintokokonaisuudessa opiskeleville. Opintokokonaisuuden opiskelijat suorittavat luentokurssina, muille on tarjolla kaksi suoritusvaihtoehtoa.

Suoritusvaihtoehto 1: osallistuminen opetukseen

Suoritusvaihtoehto 2: kirjatentti ja essee

a) Kirjatentti tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä; tentin ottaa vastaan yliopisto-opettaja Maija Tervola.

Lauranto, Yrjö 1997. Ensi askeleita paikallissijojenkäyttöön. Kakkoskieli 2. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Helsinki.

b) 8-12 sivun pituinen essee, jossa käsitellään kielitaidon arviointia monipuolisesti. Opiskelija otsikoi esseensä itse. Essee pitää jakaa lukuihin, ja siinä pitää olla lähdeluettelo. Opiskelija käyttää apunaan tasapuolisesti (ainakin) seuraavaa kirjallisuutta:

Aalto, Eija, Kaisa Tukia, Sanna Mustonen & Peppi Taalas 2007. Suomi2. Minä ja arki. Opettajan opas. Otava, Helsinki. (Arviointia käsittelevä osuus.)

Aalto, Eija, Kaisa Tukia, Sanna Mustonen & Peppi Taalas 2008. Suomi2. Minä ja media. Opettajan opas. Otava, Helsinki. (Arviointia käsittelevä osuus.)

Aalto, Eija, Kaisa Tukia, Sanna Mustonen & Peppi Taalas 2008. Suomi2. Minä ja yhteiskunta. Opettajan opas. Otava, Helsinki. (Arviointia käsittelevä osuus.)

Huhta, Ari & Sauli Takala 1999. Kielitaidon arviointi. Teoksessa Kari Sajavaara & Arja Piirainen-Marsh, Kielenoppimisen kysymyksiä. Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylä, s. 179?228.

Tarnanen, Mirja 2002. Arvioija valokeilassa. Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylä.

Opettajat

Maija Tervola, Vastaava opettaja

Opetus

5.9.2011 – 13.10.2011
Luento-opetus 30 tuntia
Ma 5.9.2011 - 10.10.2011 viikoittain klo 13-16, Päätalo ls C8
To 8.9.2011 - 13.10.2011 viikoittain klo 8-11, Päätalo ls C8