x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PHILAI2 1900-luvun filosofia 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kurssi perehdyttää 1900-luvun filosofian pääsuuntiin ja merkittävimpiin ajattelijoihin.

Luentorunko:

16.1. Johdanto: yleisesti 1900-luvun filosofiasta ja sen kahdesta pääperinteestä

I Analyyttinen perinne
Analyyttisen filosofian synty

16.1. Modernin logiikan synty: Frege, Cambridge: Russell, G.E. Moore, ?loogisen analyysin? idea,
Kielellisen käänteen ensimmäinen aalto

23.1. Wittgenstein I: Tractatus

23.1. Wien: looginen positivismi, Kielellisen käänteen toinen aalto

30.1. Wittgenstein II: Filosofisia tutkimuksia, Oxford: arkikielen filosofia

30.1. Katse Amerikkaan: pragmatismin perinne, Quinen naturalismi

Myöhempi analyyttinen filosofia

6.2. Realistinen käänne, Kielifilosofia: Davidson, Dummett, Kripke

6.2. Rorty ja post-analyyttinen filosofia uusmetafysiikka, naturalismin paluu

II Mannermainen perinne
Mannermaisen filosofian kaksi klassikkoa

13.2. Husserl ja fenomenologinen metodi

13.2. Heidegger ja olemisen kysyminen

Myöhempi saksalainen filosofia

20.2. Gadamerin hermeneutiikka, Frankfurtin koulukunta: kriittinen teoria, Habermas

Ranskalainen keskustelu

20.2. Fenomenologian kausi: Sartren eksistentialismi ja Beauvoir, Merleau-Pontyn ruumiin fenomenologia

27.2. Strukturalismi ja kielellinen käänne Jälkistrukturalismi: Foucault ja Derrida, Postmodernismi

27.2. Loppusanat: 1900-luvun filosofian perintö ja kahden kulttuurin kuilu? Yhteenvetoa

5.3. Loppukuulustelu

Opettajat

Timo Vuorio, Vastaava opettaja
timo.vuorio[ät]uta.fi

Opetus

16.1.2012 – 5.3.2012
Luento-opetus 30 tuntia
Ma 16.1.2012 - 27.2.2012 viikoittain klo 16-19.15, Pinni A3111
Luentotentti
Ma 5.3.2012 klo 16.00-18.00, Pinni A3111