x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYÖA4 Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
(i)
Huom! Tietoja ei päivitetä. Muutokset ja myös opintojen peruuntumiset ovat mahdollisia. Katso ajantasaiset tiedot avoimen yliopiston opetustarjontasivuilta.
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Koostuu jaksoista STYÖA4A, STYÖA4B, STYÖA4C ja STYÄA4D.

Kohdat:
STYÖA4B Tutkimusmenetelmäopinnot/harjoitukset/kvalitatiivinen tutkimus
STYÖA4C Tutkimusmenetelmäopinnot/harjoitukset/kvantitatiivinen tutkimus
koskevat opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet Sosiaalityön toimintakentät -jakson 10 op:n laajuisena

Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa tieteellisen tutkimuksen pääperiaatteet ja vaatimukset sekä tutkimusprosessin eri vaiheet.Opiskelija tuntee keskeiset kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimukselliset lähestymistavat ja metodit ja harjaantuu soveltamaan niitä käytännössä erilaisten tutkimusongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa tulkita ja arvioida eri lähestymistavoilla toteutettuja tieteellisiä tutkimuksia
Sisältö: Jaksossa perehdytään tutkimuksenteon periaatteisiin, lähestymistapoihin, prosessiin ja analyysimetodeihin luentojen, pienryhmissä toteutettavien harjoitusten ja menetelmäkirjallisuuden avulla.

Opettajat