x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISOA3 Syventävä teema ja praktikum (AYO, lähiopetus, Tampere) 12 op
(i)
Huom! Tietoja ei päivitetä. Muutokset ja myös opintojen peruuntumiset ovat mahdollisia. Katso ajantasaiset tiedot avoimen yliopiston opetustarjontasivuilta.
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelijalla on riittävä tiedollinen, käytännöllinen ja teoreettinen pohja syventäviä opintoja varten sekä itsenäisen tutkimustyön harjoittelemiseen.
Sisältö: Opintojaksossa keskitytään monipuolisesti tiettyyn syventävään teemaan, jota tarkastellaan yhteiskunnan, kulttuurin ja politiikan kautta. Opinnot jakaantuvat kolmeen osaan, johdantokurssiin, syventävään kurssiin sekä praktikum- ja kirjallisuusosioon. Praktikum -kurssilla opiskelija tutkimalla oppimisen kautta opiskelija kohtaa itse historiallisen tiedon tuottamiseen liittyviä käytännöllisiä ja teoreettisia ongelmia.   Avoimessa yliopiston teemana on modernisaatio ja talous

Kokonaisuu sisältää opintojaksot:

-HISOA3A Johdatus syventävään teemaan (3 op)
-HISOA3B Syventävä erikoiskurssi (3 op)
-HISOA3C Praktikum (6 op)

Opettajat