x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISOA1C Valinnaiset menetelmäopinnot (AYO, lähiopetus/kirjatentti/essee, Tampere) 9 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Osallistuminen opetukseen (luento- ja harjoituskurssi) TAI Essee TAI Kirjallinen tentti. Esseistä ja tenttävistä kirjoista sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa erikseen.

Opettajat

Aino Katermaa, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 24 tuntia