x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISOA1 Menelmäopinnot (AYO, lähiopetus, Tampere) 18 op
(i)
Huom! Tietoja ei päivitetä. Muutokset ja myös opintojen peruuntumiset ovat mahdollisia. Katso ajantasaiset tiedot avoimen yliopiston opetustarjontasivuilta.
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Tavoitteet: Perehdytään historiantutkimuksen tutkimusmenetelmiin, aineistoihin ja tutkimuseettisiin kysymyksiin.
Sisältö: Menetelmäopinnot koostuvat pakollisesta historiantutkimuksen menetelmiin ja tutkimustraditioihin syventävästä kurssista, tiedonhankintakurssista, sekä vapaavalintaisista menetelmäopinnoista.   Valinnaisilla metodikursseilla opiskellaan erilaisia historiantutkimuksessa sovellettavia menetelmiä. Näitä ovat mm. vanhojen käsialojen ja tekstien tulkinta, kartografia, tilastolliset menetelmät, laadulliset menetelmät, yhteiskunta- ja kulttuuritutkimuksen käsitteet ja teoriat sekä eri tutkimusalojen erityiskysymykset.

Kokonaisuus sisältää opintojaksot:

-HISOA1A Historiantutkimuksen prosessit ja traditiot (6 op)
-HISOA1B Tiedonhankintakurssi (3 op)
-HISOA1C Valinnaiset menetelmäopinnot (9 op)

Opettajat