x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISOP1 Johdatus historiantutkimukseen (AYO, verkko-opinnot, Tampere) 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Verkkokurssi Kurssi suoritetaan Moodle-kurssina. Se on suljettu verkkoympäristö. Opiskelija tarvitsee verkkoyhteyden, mutta ei varsinaisia atk-taitoja. Kurssi on jaettu kahdeksaan oppituntiin. Se alkaa pohdinnalla siitä miten historia sisältyy nykypäivään ja arkielämään. Tämän jälkeen esitellään historiaa tieteenä: mitä se on, miten se on syntynyt ja muuttunut. Tutkimukseen perehdytään (tunnit 4-6) kuvaamalla historiantukimuksen käytössä olevia aineistoja eli lähteitä, miten niitä luetaan ja tulkitaan, ja miten tutkimus pyrkii selittämään historiallisia ilmiöitä. Tämän jälkeen tarkastellaan historian esittämisen muotoja sekä tutkijan että vastaanottajan näkökulmasta. Kurssi päättyy historiantutkimuksen moraalin ja etiikan pohdintaan: mihin historiallista tietoa käytetään.

Kurssin rakenne pyrkii jäljittelemään historiallisen tiedon syntyprosessia. - Opiskelu on itsenäistä eli opiskelija perehtyy kunkin oppitunnin verkossa olevaan tekstiaineistoon, lukee myös linkitetyn lisäaineiston sekä tekee annetut tehtävät . Tehtäviä on kahdenlaisia. Ne ovat keskustelupuheenvuoroja,jotka lähetetään kurssin keskustelualueelle, tai kirjallisia tehtäviä, jotka lähetetään opettajalle. Opiskelijat voivat lukea ja kommentoida kaikkia keskustelupuheenvuoroja. Muista tehtävistä opettaja antaa palautteen jokaiselle erikseen. Opettajalle ja muille opiskelijoille voi lähettää viestejä koko kurssin ajan. Tehtävistä ja keskustelusta on tarkempia ohjeita kunkin oppitunnin yhteydessä, sekä keskustelualueella. - Loppumerkinnän kurssin suorittamisesta saa opettajalta kun kaikki tehtävät on suoritettu ja opettaja on ne hyväksynyt. Kullakin kurssiosiolla on oma sisäinen aikataulusa, jota tulee noudattaa.

Opettajat

Aino Katermaa, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 32 tuntia Verkossa