x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYÖA2A Sosiaalityö terveydenhuollossa 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

LUENTOSARJA SOSIAALITYÖTERVEYDENHUOLLOSSA 2012

Luentosarja tutustuttaa opiskelijan terveydenhuollossa tehtävään sosiaalityöhön. Luennoitsijoina toimivat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin laitoshoidon sosiaalityöntekijät, useat heistä toimivat myös opiskelijoiden käytännön opettajina. Eri alueilla työnkuva muodostuu vaihtelevaksi. Tarkastelemme sosiaalityötä paitsi sisältöjen myös työmenetelmien ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Luennot ovat tiistaisin 10.1.2012 alkaen, klo 12.15 -15.30

10.1. klo 12.15- 13.45 Terveyssosiaalityössä moniammatillisesti ja asiakkaan rinnalla Orientaatio, johtava sosiaalityöntekijä Anni Vanhala, Tampereen yliopistollinen sairaala

10.1. klo 14.00-15.30 Sosiaalityö nuorisopsykiatriassa

Sosiaalityöntekijät Mari Penttinen ja Susanna Palomäki, Tampereen yliopistollinen sairaala

 17.1. klo 12.15- 13.45 Sosiaalityöstä lastentaudeilla

Sosiaalityöntekijät Liisa Ojala ja Marja Seppänen, Tampereen yliopistollinen sairaala

 17.1. klo 14.00-15.30 Lapsen hyväksikäytön tutkimus ja hoito

Sosiaalityöntekijä Tiina Civil, Tampereen yliopistollinen sairaala

 24.1. klo 12.15-13.45 Päihdetyö terveydenhuollossa

Vastaava sosiaaliterapeutti Sanna Salmela, Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalue

 24.1. klo 14.00-15.30 Sosiaalityö aikuisten akuuttipsykiatriassa

Vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Kangasmäki ja sosiaalityöntekijä Eeva Mustonen, Tampereen yliopistollinen sairaala

31.1. klo 12.15- 13.45 Näkö- ja kuulovammaisten kanssa tehtävä sosiaalityö

Sosiaalityöntekijät Anitta Korkea-aho ja Merja Mustaniemi, Tampereen yliopistollinen sairaala

 31.1. klo 14.00-15.30 Kehitysvammaiset lapset ja aikuiset sosiaalityöntekijän asiakkaana

Sosiaalityöntekijä Tiina Nissinen, Tampereen yliopistollinen sairaala

 7.2. klo 12.15- 13.45 Sosiaalityö psykogeriatrisessa sairaalassa

Sosiaalityöntekijät Anne Niemi ja Soili Karasti, Tampereen kaupunki

 7.2. klo 14.00-15.30 Kriisityö terveydenhuollon sosiaalityössä

Sosiaalityöntekijä Hanna Keski-Nisula, Tampereen yliopistollinen sairaala

 14.2. klo 12.15 -13.45 Parantumattomasti sairaan potilaan kohtaaminen

Sosiaalityöntekijä Pirjo Auvinen, Tampereen yliopistollinen sairaala

 14.2. klo 14.00- 15.30 Potilaan oikeudet

Potilasasiamies Marja Nieminen, Tampereen yliopistollinen sairaala

SUORITUSOHJEET KURSILLE SOSIAALITYÖ TERVEYDENHUOLLOSSA

AIKA: 10.1-14.2.2012,  klo 12.15-15.30 (12.15-13.45 ja 14.00-15.30)

PAIKKA: Tay, Linna K109

LAAJUUS: 3 op

TAVOITE: Luentosarja tutustuttaa opiskelijan terveydenhuollossa tehtävään sosiaalityöhön. Luennoitsijoina toimivat Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Tampereen kaupungin laitoshoidon sekä Pirkanmaan Hoitokodin sosiaalityöntekijät, useat heistä toimivat myös opiskelijoiden käytännön opettajina. Eri alueilla työnkuva muodostuu vaihtelevaksi. Luentosarjalla sosiaalityötä tarkastellaan paitsi sisältöjen myös työmenetelmien ja vuorovaikutuksen näkökulmasta.

SUORITUSTAPA: Luentosarjaan osallistuminen ja luentopäiväkirja (ilmoittautuminen ensimmäisellä luentokerralla). Luennoilla on läsnäolopakko niiden osalta, jotka haluavat suorittaa kurssin. Kurssin luentoja voi käydä myös kuuntelemassa yksittäin ja niin, ettei suorita kurssia. Niiden osalta, jotka suorittavat kurssin, hyväksytään enintään 1,5 poissaolokertaa (tarkoittaa 3 luentoa 12:sta). Luentopäiväkirjan pituus on 8?10 sivua (riviväli 1,5, fontti 12, Times New Roman, huom. maksimipituuden ylittäminen voi alentaa arvosanaa). Pohdi luentopäiväkirjassa sosiaalityötä terveydenhuollon kentällä luentojen antamien näkökulmien kautta. Voit kirjoittaa jokaisen luennon sisällöstä ja reflektoida sen herättämiä ajatuksista erikseen tai tehdä teemallisen luentopäiväkirjan, jolloin kuljetat valitsemaasi teemaa läpi työn (esim. potilaan/asiakkaan asema, sosiaalityöntekijä roolit, eettiset ristiriidat ja moniammatillisuus)

Ks. laitoksen luentopäiväkirjaohjeet: http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/sosiaalityo/kaytannot/luentopaivakirja/index.html

KORVAAVUUS: korvaa kohdasta STYÖA2A kirjan Heinonen & Metteri (toim.) Social Work in Health and Mental Health : Issues, Developments and Actions.

Tentittäviksi siis jäävät kirjat:

  1. Jokinen & Juhila (toim.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Vastapaino 2008.
  2.  Seppänen & Karisto & Kröger (toim.) Vanhuus ja sosiaalityö. PS-kustannus 2007.

Muistakaa merkitä tentissä tentaattorille tiedoksi, että kyseessä on osasuoritus ja sen, että olette korvaamassa 3op ko. luentosarjalla.

ARVIOINTITAPA: Osallistuminen luennoille ja luentopäiväkirja (arviointi 1-5) Luentopäiväkirjojen palautus  viimeistään  28.2.2012.Tuo tekstisi Emma Vanhasen oven vieressä olevaan laatikkoon (Linna h. 6087, 6 krs). Ei sähköpostilähetyksiä. Kirjoita luentopäiväkirjan kansilehdelle nimesi, opiskelijanumerosi ja tietoa, mikäli suorituksesta on sovittu korvaavuus johonkin muuhun kohtaan kuin STYÖ A2A.

KURSSIPALAUTE: Kirjoita luentopäiväkirjasi loppuun palautteesi luentosarjasta (ei lasketa luentopäiväkirjan sivumäärään).

YHTEISTYÖTAHO: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin sosiaalityöntekijät

 LISÄTIETOJA: Arja Jokinen, yliopistonlehtori, arja.jokinen@uta.fi

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opettajat

koordinaattori Arja Jokinen, Vastaava opettaja
arja.jokinen[ät]uta.fi
opettajina toimivat Taysin sosiaalityöntekijät, Opettaja
esseet: Emma Vanhanen, Opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

10.1.2012 – 14.2.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 10.1.2012 - 14.2.2012 viikoittain klo 12.15-15.30, Linna K109