x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSLA2.4 Sosiaalinen toiminta etnometodologisessa tarkastelussa 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Vastuuhenkilöt:               

1) Kurssin koordinointi, palautekeskustelu ja portfolion arviointi: Tiia Vaajala (opintojakson vastuuopettaja)

2) Johdantoluennot, harjoitukset ja oheislukemiset: Tiia Vaajala, Hanna Rautajoki, Sanna Raudaskoski

3) Teemaluennot (eri luennoitsijoita)   

Kurssin sisältö ja tavoitteet:                        

Kurssin tavoitteena on opettaa etnometodologian peruslähtökohdat, tutustuttaa opiskelijat vuorovaikutuksen tutkimuksen keskeisiin työvälineisiin sekä esitellä menetelmien soveltamista erilaisissa tutkimuskonteksteissa. Kurssi jakautuu kahteen osaan: johdanto- ja sovellukset -osaan. Johdanto-osassa menetelmien peruskäsitteitä käsitellään kirjallisen materiaalin, harjoitusten ja demonstraatioiden avulla. Soveltavan tutkimuksen osiossa esitellään Tampereen yliopistossa sosiaalitieteiden piirissä tehtävää vuorovaikutuksen tutkimusta ja syvennetään etnometodologisten lähestymistapojen tuntemusta..

Opetusmuoto:                   Teemaseminaari

Opetuskäytänteet:          

 Luennot 18 h +  palautekeskustelu 2 h. Harjoituksia 6 h lähiopetustunneilla, joissa opiskelijat saavat itse kokeilla ja soveltaa opittuja työvälineitä. Itsenäistä työskentelyä 10 h kotilukemiston ja portfolion parissa.

Suoritustapa ja arviointi:                                          

-läsnäolo lähiopetustunneilla (luennoilla ja harjoituksissa)

-kotilukemistot ja harjoituksiin liittyvät tehtävät

-luentoihin, jaettuun materiaaliin ja harjoituksiin perustuvan portfolion tuottaminen.

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.

Korvaavuus:

SOSLA2.4 Sosiaaliset instituutiot ja käytännöt

SPSYA2.1 Vuorovaikutusprosessi

SPSYS2.2. Sosiaalipsykologian menetelmät


Voidaan myös valita korvaamaan yhtä kurssia kohdista SPOLA3, SOSAA2, NAISA2.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 20 opiskelijaa. Ensisijaisesti sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoille suunnattu kurssi. Tilaa jäädessä yli myös sivuaineopiskelijat huomioidaan.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna Rautajoki , Vastaava opettaja
Sanna Raudaskoski, Vastaava opettaja
Tiia Vaajala, Vastaava opettaja

Opetus

10.1.2012 – 17.4.2012
Seminaari
Seminaari
Ti 10.1.2012 - 17.4.2012 viikoittain klo 10-12, Linna 5014