x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SPOLA3A2/A3A3 Kilpailutettua hyvinvointia - näkökulmia julkisten palveluiden reformeihin, lukupiiri 2–6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalipolitiikka
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kurssin tavoitteena on tarkastella hyvinvointivaltion muutosta palvelujärjestelmän uudistusten kautta.

Sosiaali- ja terveyspalveluja organisoidaan yhä useammin markkinaperusteisiin ratkaisuihin tukeutuen. Tilaaja-tuottajamalli, kilpailutukset, palvelujen ulkoistaminen ja palvelusetelit ovat esimerkkejä uusista toimintatavoista hyvinvointipalvelujen tuotannossa.

Työskentely: Kurssilla työskennellään lukupiirimuotoisesti. Jokaisella kokoontumiskerralla on ensin lyhyt luento tai alustus ja sen jälkeen käsitellään etukäteen luettuja artikkeleita.  Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa, kurssiin liittyvän materiaalin lukemista ja annettujen tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Korvaavuus:

Suorittamalla kurssin ja siihen liittyvät tehtävät voi korvata 2 op ja  kirjoittamalla lisäksi esseen voi korvata 6 op mainituista kohdista. Poikkeuksena korvaavuus kohtaan SPOLA2B (3 op), joka tapahtuu suorittamalla kurssin ja opettajalta saatavan lisätehtävän.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Lina van Aerschot, Vastaava opettaja

Opetus

24.10.2011 – 28.11.2011
Lukupiiri 12 tuntia
Lukupiiri
Ma 24.10.2011 - 28.11.2011 viikoittain klo 10.15-11.45, Linna 5014