x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSLS2/S4.3/JO Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 2–7 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitutkimuksen yhteiset opinnot
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari

Seminaarissa käsitellään tiedon, tieteen ja teknologian  yhteiskunnallista ja kulttuurista muotoutumista, muun muassa tieteellisiä ja teknisiä työn ja arjen käytäntöjä sekä toimijuutta. Teknotieteellisiä käytäntöjä tarkastellaan mm. ympäristön, luonnon, sukupuolen ja vallan näkökulmista.

Seminaari kokoontuu lukukausittain kaksi kertaa, ja siellä käsitellään osanottajien meneillään olevia tutkimuksia. Seminaari soveltuu tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja pro gradu -tutkielmaa aihepiiristä tekeville opiskelijoille. Opiskelijat ja jatko-opiskelijat voivat suorittaa seminaarin yhteydessä myös aihepiiriin liittyvää omaa opinnäytettään tukevaa kirjallisuutta opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Seminaari on monitieteinen, ja sitä järjestävät useat laitokset ja oppiaineet ja tutkimusyksiköt yhteistyönä; informaatiotutkimus, naistutkimus, sosiologia, TASTI ja yhdyskuntatieteiden laitos yhteistyössä SYKEn kanssa.

Seminaari on avoin Tampereen yliopistossa opiskeleville. Seminaarissa kuullaan esitelmiä myös muista yliopistoista.

Opintopisteitä seminaarista voi saada 2-7 seuraavasti:

2 opintopistettä saa osallistumalla aktiivisesti lukuvuoden seminaareihin  - lukemalla esitelmäpaperit ja osallistumalla keskusteluun - ja  kirjoittamalla lyhyen oppimispäiväkirjan.

3 - 5 opintopistettä saa osallistumalla aktiivisesti seminaariin ja  esittämällä siellä paperin omasta tutkimuksestaan.   

Lisäopintopisteitä saa, jos edellisten lisäksi lukee  seminaarikirjallisuutta opettajan kanssa sovitulla tavalla ja esittää  lukeneisuutensa esim. päiväkirjassa tai esitelmässä.

Seminaarista kiinnostuneita sosiaalitieteiden opiskelijoita pyydetään ottamaan yhteyttä Riikka Homaseen (e-mail: riikka.homanen@uta.fi).

                      ***

KEVÄÄN 2012 seminaaripäivät ovat pe 3.2.2012 (Pinni B 3076)  ja 4.5.2012 (Linna 5014).

Tieto, tiede, teknologia -seminaari 3.2.2012 klo 10-16

Paikka: Pinni B 3076

OHJELMA

10.15 - 11.15 (Muutos/27.1.12):
Susanna Nykyri (Åbo Akademi): Bibliometriikan tutkimus Suomessa 2000-luvulla

11.15 - 12.15 Arho Suominen (Turun yliopisto): Bibliometrisen teknologiaennakoinnin haasteista

12.15 - 13.15 Lounas

13.15 - 14.00 Reetta Muhonen & Hanna-Mari Puuska (Tampereen yliopisto): Näkökulmia tieteellisen julkaisemisen kehitykseen Suomessa

14.00 - 14.45 Tuisku Pelkonen (Tampereen tekninen yliopisto): Uusiutuvien energiamuotojen bibliometrinen ennakointi


14.45 - 15.00 Kahvi


15.00 - 16.00 Virve Peteri (Tampereen yliopisto): Avokonttorista kohtaamistilaan. Tulevaisuuden toimistoympäristöt ja toimistotyöntekijät muotoilun kohteina.

 

Tieto, tiede, teknologia -seminaari 4.5.2012

klo 10.00 -12.00

Paikka: Linna K108

OHJELMA

Elina Late: Julkaisukäytännöt valtion tutkimuslaitoksissa

Kristina Rolin: Normative approaches to values in science

Opettajat

Ari Rasimus, Vastaava opettaja
Riikka Homanen, Vastaava opettaja

Opetus

Seminaari