x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SPOLS53A Kvantitatiivinen tutkimus 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalipolitiikka
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

SPOLS53A  KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS 6 op 

Yleiskuvaus: Kurssin tavoitteena on tukea kvantitatiivisia menetelmiä käyttäviä graduntekijöitä.

Kurssin alussa kartoitamme gradutyön vaiheen, aineistot ja menetelmätarpeet. Kartoituksen pohjalta esittelemme ja harjoittelemme yhdessä yleisimpiä menetelmiä (esim. regressio- ja faktorianalyysi), minkä jälkeen annamme jossain määrin myös yksilöohjausta. Kurssi on tarkoitettu syventäviin opintoihin. Opetus järjestetään yhteistyössä sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian, sosiaalipolitiikan ja naistutkimuksen oppiaineiden kanssa.

Sisältö: Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista mikroluokassa.

Annettava opetus: Luennot ja harjoitukset (16 t) kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmistä sekä opiskelijan itsenäinen työskentely.

Kurssin suorittamisen edellytyksiä ovat aktiivinen läsnäolo, jaetun materiaalin lukeminen ja harjoitustyö, joka voi olla osa gradua.

Edeltävät opinnot (pakolliset): SOSYA2.2 Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät (tai vastaavat taidot)

Kurssille on ilmoittauduttava ennakolta Opsissa. Ilmoittautumisaika on 15.02.- 29.02.2012.  Päätös kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 7.3.2012. Kurssi alkaa to 15.3. ja päättyy 3.5.2012. Kurssille voidaan ottaa 20 opiskelijaa.

Lisätietoja: Jouko Nätti ja Katri Siponen

 

Alustava ohjelma

Torstaisin klo 9-12, Linna ML 51

15.03. Kurssin esittely, gradujen tilannekartoitus ja SPSS-kertausta (muuttujamuunnokset, frekvenssit) (Jouko ja Katri)

22.03. SPSS-kertausta (ristiintaulukointi ja grafiikka) (Katri)

12.04. Menetelmäharjoittelua (esim. faktorianalyysi) (Katri)

19.04. Menetelmäharjoittelua (esim. lineaarinen ja logistinenregressioanalyysi) (Jouko)

26.04. Tulosten tulkinnasta ja kirjoittamisesta, oman analyysin tai harjoitusten tekoa, harjoitustöiden palautus (Katri)

03.05. Harjoitustöiden esittely ja palaute (Jouko ja Katri)

Ohjelmaan voi tulla muutoksia, joista ilmoitetaan erikseen.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jouko Nätti, Opettaja
Katri Siponen, Opettaja

Opetus

15.3.2012 – 3.5.2012
Luento-opetus 16 tuntia
Kvantitatiivinen tutkimus