x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SPOLA3A1/SPOLS2 Työ Euroopassa: vertailevaa tutkimusta 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalipolitiikka
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Tiistaisin 13.9.-8.11.2011, klo 9-12

Koordinaattori: Joonas Miettinen

Opettajat: Joonas Miettinen, Jouko Nätti, Satu Ojala, Katri Siponen ja Niina Viitasalo

Kurssin kuvaus

Kurssilla tartutaan työn tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten työn prekarisaatioon, joustavaan työhön, ikäsyrjintään sekä työn laatuun ja hyvinvointiin. Perehdymme kysymysten teoreettisiin taustoihin, mutta lähestymme niitä empiirisesti vertailevalla otteella. Samalla opiskelemme yhdessä SPSS -ohjelman käyttöä tilastollisessa tutkimuksessa, mm. muuttujien muunnoksia, ristiintaulukointeja, kuvioiden tekemistä sekä perusmonimuuttujamenetelmiä. Kurssin tavoitteena on innostua työn tutkimuksesta ja matalin askelin perehtyä kvantitatiivisten menetelmien käyttöön.

Kurssilla painotetaan tulosten tulkinnan taitoja. Kurssin aikana opimme, kuinka tutkimuskysymys operationalisoidaan kvantitatiiviseksi analyysiksi ja minkälaisia välineitä tilastoanalyysiohjelmat tarjoavat tutkimukseen. Aineistona käytetään laajaa eurooppalaista työoloaineistoa vuodelta 2005. Kurssin aineistoa ja menetelmiä voidaan käyttää kvantitatiivisten opinnäytetöiden tekemiseen. Lisäksi kurssilla kartutetaan yhteiskuntatieteilijän työllistymisen kannalta tärkeää kvantitatiivisen analyysin osaamista.

Kurssin osallistujilta edellytetään perustaitoja SPSS -ohjelman käytössä (esim. Yhteisten opintojen Tilastotieteen ja SPSS:n perusteet -kurssi suoritettu).

Sisältö ja työskentelytavat

Kurssi koostuu luennoista ja niihin liittyvistä harjoituksista. Kullakin kerralla aiheeseen perehdyttävän johdantoluennon jälkeen tutkitaan, millaiset mahdollisuudet aineisto tarjoaa tutkia kyseistä teemaa, ja harjoitellaan tutkimusmenetelmiä SPSS-ohjelmalla. Harjoituksiin kuuluu opetuskertojen välillä itsenäisesti tai ryhmissä suoritettava tehtävä, joista kootaan päätösseminaariin pieni kvantitatiivista ja vertailevaa tutkimusta arvioiva esitys. Tarkoituksena ei ole tuottaa oikeita vastauksia vaan arvioida tuotettujen tulosten antia ja rajoja.


Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, jaetun materiaalin soveltamista sekä harjoitusten tekemistä yksin tai yhdessä. Teemoihin ja analyysin ongelmiin liittyviin kysymyksiin saa lisäapua Moodle-alueen "helpdeskistä".

 

Korvaavuudet

sosiaalipolitiikka: SPOLA3A1 Työn ja hyvinvoinnin tutkimus, SPOLS21 Työn ja hyvinvoinnin tutkimus; sosiaalityö: STYÖS3B2 Konkreettinen  sosiaalitutkimus; sosiologia: SOSLA2.4. Sosiaaliset instituutiot ja käytännöt; sosiaalipsykologia: SPSYA2.4 Instituutiot, organisaatiot ja ryhmät; naistutkimus: NAISM4 Menetelmäopinnot I ja NAISM6.2 Menetelmäopinnot II.

Lisätietoja: Joonas Miettinen (joonas.miettinen@uta.fi)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Satu Ojala, Vastaava opettaja
Katri Siponen, Vastaava opettaja
Niina Viitasalo, Vastaava opettaja
Joonas Miettinen, Vastaava opettaja
Jouko Nätti, Opettaja

Opetus

13.9.2011 – 8.11.2011
Luento-opetus 24 tuntia
Luento
Ti 13.9.2011 klo 9-12, Linna 5014, Johdantoluento
Ti 20.9.2011 klo 9-12, Linna ML 51, Työhyvinvointi
Ti 27.9.2011 klo 9-12, Virta ML 53/huone 123, Työ ja perhe
Ti 4.10.2011 klo 9-12, Linna ML 51, Osa-aika työ ja työn laatu
Ti 11.10.2011 klo 9-12, Linna ML 51, Työn prekarisaatio
Ti 25.10.2011 klo 9-12, Linna ML 51, Työaika ja hyvinvointi
Ti 1.11.2011 klo 9-12, Linna ML 51, Ikäsyrjintä
Ti 8.11.2011 klo 9-12, Linna ML 51, Päätösseminaari