x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SPOLA3A1/S21/S4 Laman varjossa 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalipolitiikka
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

HUOM! HUOM!  / 13.3.2012

Tila muuttunut jälleen; UUSI tila on Linna K113 (poikkeus: ti 24.4. tila: Linna K103)

****************************

Korvaavuus: 6 op (20 t),  SPOLA3A1, SPOLS21, SPOLS4

Tavoitteet:

Kurssilla arvioidaan finanssikriisin (2008) kirvoittaman taloudellisen taantuman sekä valtioiden velkakriisin yhteiskunnallisia syitä ja seurauksia. Toiseksi kurssilla arvioidaan keinoja, joilla yksilöt, kotitaloudet, yritykset, valtio ja kunnat sopeutuvat taloudelliseen kriisiin ja etsivät keinoja suojautua sen kielteisiltä vaikutuksilta. Kolmanneksi kurssilla tutustutaan erilaisiin tietolähteisiin, tutkimuksiin, teorioihin ja datoihin, joiden avulla voidaan arvioida talouskriisin yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Oppimistulos:

Kurssin yhteydessä opiskelija oppii arvioimaan taloudellisen kriisin kompleksisuutta ja kriisien hallintaan liittyvien politiikkavaihtojen mahdollisuuksia ja rajoituksia.

Opetusmenetelmät: Opetuksen metodeina ovat luennot, itsenäinen työskentely ja ohjattu keskustelu Moodlessa. Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista luennoille. Moodlea käytetään opetusalustana.

Kurssin suorittaminen. Opiskelija voi valita  kolme eri vaativuustasoa: 1) Osallistumalla aktiivisesti luennoille ja Moodlessa käytävään arvioivaan keskusteluun tienaa 4 op; 2) Osallistumalla aktiivisesti luennoille ja Moodlessa käytävään arvioivaan keskusteluun sekä loppukuulusteluun tienaa 6 op.; 3) edellisten lisäksi opiskelija voi tienata lisäpisteitä kirjoittamalla kurssin aiheesta esseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pertti Koistinen, Vastaava opettaja

Opetus

6.3.2012 – 8.5.2012
Pienryhmäopetus 4 tuntia
kertauskuulustelu
Luento-opetus 16 tuntia + 12 tuntia Verkossa
Laman varjossa
Ti 6.3.2012 - 8.5.2012 viikoittain klo 12.15-13.45, Linna K113, ei luentoja 10.4 ja 1.5.2012,***HUOM! TILA MUUTTUNUT(13.3.)!
Poikkeukset:
10.5.2012 klo 12.45 –14 , Linna, K103, TENTTI