x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SPSYS4.1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaaliantropologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaalipolitiikan, naistutkimuksen ja sosiaaliantropologian yhteinen Orientoiva pro gradu -seminaari

Syyslukukausi 2011

Tavoitteet: Tutkimuksen teon perusprosessien ja välineiden hallinta, oman tutkimusintressin selkiytyminen, alustava pro gradu -tutkielman suunnitelma ja tutustuminen kolmeen pro gradu -tutkielmaan oman tutkielman intressialueelta.

Opettajat: Lea Henriksson (sosiologia ja sosiaaliantropologia), Anja Riitta Lahikainen (sosiaalipsykologia), Jouko Nätti  (sosiaalipolitiikka), Päivi Korvajärvi (naistutkimus).

Aika: torstaisin klo  9-11 (9-12)

Paikka: Päätalo ls A 3 ajalla 8.9.-13.10.

Ohjelma:

8.9. klo 9-11 Johdantoa: gradu osana tutkintokokonaisuutta

15.9. klo 9-11 Tutkimuksen suunnittelu (Päivi Korvajärvi, Jouko Nätti)

22.9. klo 9-12 Gradun teko prosessina - vastavalmistuneet kertovat

29.9. klo 9-12 Sosialitieteiden tutkimusprojektit esittäytyvät  (Lea Henriksson)

6.10. klo 9-11 Tutkimusetiikka (Lea Henriksson)

13.10. klo 9-12 Gradu tulee - oletko valmis (Anjariitta Lahikainen)  


TIEDONHAUN JA LÄHTEIDEN HALLINNAN syventävä koulutus (3 tuntia/opiskelija)
Ajat ja paikat
ke 12.10. klo 13-16  opetusluokka 3022 (pääkirjasto, 3 krs., käynti kirjaston sisäänkäynnin kautta)
pe 14.10. klo 12-15 opetusluokka 3022 (pääkirjasto, 3 krs., käynti kirjaston sisäänkäynnin kautta)
to 27.10. klo 12-15  opetusluokka 3021 (pääkirjasto 3 krs., käynti kirjaston sisäänkäynnin kautta)
pe 28.10. klo 12-15  opetusluokka 3021 (pääkirjasto 3. krs, käynti kirjaston sisäänkäynnin kautta)

SEMINAARIOSUUDET

Pro gradu -seminaarityöskentely orientoivan pro gradu -tutkielmaseminaarin jälkeen tapahtuu  erikseen oppiaineiden tutkielmaseminaareissa; sosiaalipsykologiassa, sosiologiassa, sosiaaliantropologiassa, sosiaalipolitiikassa ja naistutkimuksessa.

Sosiologia ja sosiaaliantropologia jatkavat 2. periodilla.

Sosiaalipolitiikka: Ideapapereiden laadinta 30.9.2011 mennessä, esittely ja käsittely sosiaalipolitiikan ryhmässä sekä jakautuminen kahteen pienryhmään, vetäjinä Jouko Nätti ja Anneli Anttonen. Periodilla 2 kirjallisuuskatsausten teko graduryhmissä.

Naistutkimus: Ensimmäinen tapaaminen 15.9 klo 13 Linna ryhmätyöhuone 6042.

Sosiaalipsykologia:

Periodimainen - seminaaripäivät 1. periodilla ja 2. periodilla: 

1. Tutkimussuunnitelma-seminaari (Anja Riitta Lahikainen) maanantaina 24.10. klo 10.15 -17, Paikka (Linna, 5.krs.): klo 10-12, Linna 5038-39  ja klo 12-17, Linna 5015.

2. Seminaariosuudet Irmeli Järventien tai Tiina Mälkiän  johdolla 25.10.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

SPSYS4.1 Orientoiva tutkielmaseminaari

Sosiaalipolitiikan, sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja naistutkimuksen yhteinen orientoiva graduseminaari

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Lea Henriksson (sosiologia), Vastaava opettaja
Anja Riitta Lahikainen (sosiaalipsykologia), Vastaava opettaja
Päivi Korvajärvi (naistutkimus), Vastaava opettaja
Anneli Anttonen ja Jouko Nätti (sosiaalipolitiikka), Vastaava opettaja

Opetus

8.9.2011 – 16.12.2011
Seminaari
Orientoiva tutkielmaseminaari