x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSYA1.1 Sosiaalitieteiden teoria, luennot 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitutkimuksen yhteiset opinnot
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

HUOM!!!! HUOM!!!! /12.12.2011;

ILMOITTAUTUMISMENETTELY lisätty tähän luentosarjaan! - Ilmoittaudu Nettiopsussa ajalla 13.12.11- 9.1.2012 !

*********************************

Sosiaalitutkimuksen yhteiset opinnot

Sosiaalitieteiden teoria, luennot

Laajuus 2 op, Luento-opetus 24 tuntia

Pää- ja sivuaineopiskelijoille luentosarja, jossa perehdytään sosiaalitieteiden käsitteellisiin ja teoreettisiin perusteisiin.

Opetus järjestetään yhteistyössä sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian, sosiaalipolitiikan ja naistutkimuksen oppiaineiden kanssa.

Suoritustapa: Lyhyt 4 liuskan mittainen oppimispäiväkirja, jossa opiskelija pohdiskelee kolmen kiinnostavimmaksi katsomansa luentojen teeman suhteen sitä, mitä hän kurssin kuluessa on oppinut. Oppimispäiväkirjan laatimisen helpottamiseksi jokaisen luennon pitäjän pyydetään esittämään luentonsa yhteydessä 2 kysymystä tai problematisointia tai tehtävää. Suoritukset arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Ohjeet oppimispäiväkirjan tekoon löytyvät:http://www.uta.fi/laitokset/sostut/opiskelu/opiskelu.php (yleiset ohjeet ja palvelut).

Luennoitsijan niin halutessa power pointit ja muu mahdollinen materiaali on luennon jälkeen nähtävissä osoitteessa: www.uta.fi/laitokset/sostut/oppimateriaali/sosiaalitieteenteoriat

Oppimispäiväkirjan vastaanottajat ja tarkastajat:
sosiologia: Eriikka Oinonen
sosiaalipolitiikka: Ritva Nätkin
sosiaalipsykologia: Irmeli Järventie
sosiaaliantropologia: Laura Huttunen
naistutkimus: Päivi Korvajärvi

Oppimispäiväkirjat (1 riviväli-kaksipuolinen, printattu) toimitetaan paperiversioina tarkastajille. 

********************

Kevään 2012 OHJELMA

SOSYA1.1. Sosiaalitieteiden teoriat -luento (kevät 2012)

Luennot keskiviikkoisin 9-12

11.1. Jari Aro: Yhteiskuntatieteiden teoreettisia lähtökohtia, paikka: Väinö Linna -sali

18.1. Jari Aro: Yhteiskuntatieteiden teoreettisia lähtökohtia, HUOM! paikka: ls. D10B (päätalo)

25.1. Risto Heiskala: Toiminta ja tavanmukaisuus, paikka: Väinö Linna -sali

1.2.  Laura Huttunen: Kulttuuri antropologisena käsitteenä, paikka: Väinö Linna -sali

8.2.  Päivi Korvajärvi: Sukupuoli yhteiskuntatutkimuksessa, paikka: Väinö Linna -sali

15.2. Ritva Nätkin: Hoivan käsitteellistäminen ja politisoituminen, paikka: Väinö Linna -sali

22.2. Matti Hyvärinen: Kertomus, toiminta ja instituutiot, paikka: Väinö Linna -sali

29.2. Irmeli Järventie: Yksilön ja yhteiskunnan suhteet, paikka: Väinö Linna -sali

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eriikka Oinonen, koordinaattori, Vastaava opettaja
Eri opettajia, Vastaava opettaja

Opetus

11.1.2012 – 29.2.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Sosiaalitieteiden teoria - luentosarja
Ke 11.1.2012 - 29.2.2012 viikoittain klo 9-12, Väinö Linna -sali
Poikkeukset:
18.1.2012 klo 9 –12 , D10b, päätalo