x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSYA2.1 Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitutkimuksen yhteiset opinnot
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät

Pääaineopiskelijoille luento- ja harjoituskurssi sosiaalitieteen laadullisista tutkimusmenetelmistä.

Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat kvalitatiivisen tutkimuksen lähestymistapoihin, metodologisiin kysymyksiin ja keinoihin hankkia ja analysoida tutkimusaineistoja.

Kurssi sisältyy sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja sosiaalipolitiikan pakollisiin aineopintoihin.

Työmuodot: Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, harjoituksista ja ryhmätöistä kurssin tarjoamin välinein. 

Suoritustapa: luennot, harjoitukset, ryhmätyöt, essee.

Luennot tiistaisin klo 12-15.

Harjoitusryhmät (3 ryhmää) perjantaisin klo 10-16.

Ajat ja paikat:

Luennot tiistaisin ajalla 13.9.-15.11. (ei viikolla 42) klo 12-15, Pinni B 3116.

Harjoitusryhmät ovat ajalla 16.9. - 11.11.2011. Niiden käyttöön on varattu perjantaisin klo 10-16 Linna 5014 (paitsi 11.11.2011 Linna 6017!).

HUOM! EI harjoituksia pe 23.9 (korvaavat harjoitukset ti 20.9. klo 15-17.

 

 


Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eero Suoninen (vastaava opettaja), Vastaava opettaja
Liisa Häikiö, Laura Huttunen, Matti Hyvärinen, Tiina Mälkiä, Valtteri Vähäsavo, Elina Mikola, Opettaja

Opetus

13.9.2011 – 15.11.2011
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ti 13.9.2011 - 15.11.2011 viikoittain klo 12.15-15.00, Pinni B 3116, ei viikolla 42
Poikkeukset:
Harjoitukset 20 tuntia
Ryhmät 1-3 perjantaisin klo 10-16. Harjoitusryhmien käyttöön varattu Linna 5014 , paitsi 11.11. tila: Linna 6017. POIKKEUS: viikon 38 HARJOITUKSET pidetään jo ti 20.9.2011 klo 15-17, Pinni A3111
Pienryhmäopetus