x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYY4 Empiirisen tutkimuksen perusteet 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Opintojakson tavoite on, että opiskelija saa yleiskuvan
yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa käytettävistä
empiirisen tutkimuksen menetelmistä ja tutkimusprosessista eri vaiheineen. Opiskelija tutustuu tutkimisen tekemisen perusteisiin ja oppii ymmärtämään tutkimusongelman merkityksen tutkimusasetelmien, aineistojen ja analyysitapojen valinnalle.
Opiskelija oppii, miten erilaisilla menetelmällisillä
lähestymistavoilla voidaan tarkastella samaa tutkimuskohdetta ja miten eri lähestymistavat tuottavat tutkimuskohteesta erilaista tietoa.

 

 

Luentosarjan ohjelma

28.10. Ari Rasimus: Empiirisen tutkimuksen perusjäsennykset ja käsitteet (3 t)

4.11. Helena Laaksonen & Ari Rasimus: Kohteesta aineistoksi - erilaiset aineistotyypit (3 t)

11.11. Sami Borg: Numerotiedon lukutaito (3 t)

18.11. Ari Rasimus: Empiirisen tutkimuksen prosessi (3 t)

25.11. Kalevi Korpela: Kokeellinen tutkimus (3 t)

2.12. Marika Enwald: Empiirisen tutkimuksen eettiset kysymykset (3 t)

9.12. Ari Rasimus: Yhteenveto: Yhteiskuntaa koskevan tiedon merkitys ja käyttö (3 t)

16.12. Tentti: 3 esseekysymystä, joista kahteen vastataan (2 t)

Uusintatentti pe 13.1.2012 klo 10-12, päätalo ls. A1

 

Sosiologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja naistutkimuksen opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Ari Rasimus

Suoritusohje tiedotusopin opiskelijoille:

http://www.uta.fi/cmt/opiskelu/oppiaineet/tiedotusoppi/kaytannot/essee_ohjeet/TIEDAT1B_lkv11-12.html

Valtio-opin opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Ilkka Ruostetsaari

Kansainvälisen politiikan opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Eero Palmujoki

Sosiaalityön opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Satu Ylinen

Porin yksikön opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Tero Mamia

 

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Opettajat

Ari Rasimus, Vastaava opettaja

Opetus

28.10.2011 – 16.12.2011
Luento-opetus 21 tuntia
Luennot
Pe 28.10.2011 - 9.12.2011 viikoittain klo 9-12, päätalo ls. A1, tentti 16.12.2011 klo 10-12, päätalo ls. D10a. Luennot videoidaan Porin yksikköön luokkaan 107.
Poikkeukset:
25.11.2011 klo 9 –12 , päätalo ls. D10a, huom. paikka!