x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYY1 Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kurssi korvaa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteisten opintojen kurssin "Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä". Kurssi on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Opintojakson tarkoituksena on esitellä Tampereen yliopistossa tehtävän tutkimuksen näkökulmasta niitä kysymyksiä ja vastauksia, joita eri tieteenaloilla viriää. Kurssin tavoitteena on virittää yksikön uudet opiskelijat tarkastelemaan yhteiskunnallisia ongelmia ja yhteiskuntatieteiden näkökulmia niihin. Kurssi tarjoaa yhteiskuntatieteellisen yleissivistyksen alkeet: se johdattaa opiskelijat tiiviissä muodossa yhteiskuntatieteen tapaan jäsentää nykymaailmaa ja esittelee käsitteitä, joilla eri tieteenalat osallistuvat ajankohtaiseen keskusteluun. Kurssin käytyään opiskelijalla on tuntuma siihen, miten yhteiskuntatieteissä tarkastellaan ja käsitteellistetään ajankohtaisia kysymyksiä.

Luentojen tavoitteena on siis kuvata ja valaista sitä, millä tavalla yhteiskuntatiede käsitteellistää ilmastonmuutosta juuri omilla ajatusvälineillään, asettaa sitä koskevia kysymyksiä ja tuottaa näihin vastauksena jonkinlaista tietoa yhteiskunnan tilasta, toiminnasta ja muutoksesta. Samalla mietitään sitä, millainen panos yhteiskuntatieteellä ilmiötä koskevassa ajankohtaisessa keskustelussa on tai voisi olla.

Suoritustapa: Opiskelijat suorittavat kurssin omissa oppiaineissaain eri tavoin, esimerkiksi ryhmäkeskustelut (jakautuminen 1 kokoontumiskerralla); kukin ryhmä valmistelee palautteen kustakin luentokerrasta yhdessä. Ks. kunkin oppiaineen opintosuunnitelma kohdasta YKYY1.

Aikataulu:

 

5.9. Johdanto ja orientaatioita

Professori Risto Kunelius (klo 14.15-17.00)

 

12.9. Ilmastomyönteisen toiminnan sosiaalipsykologiset esteet ja mahdollisuudet

Tutkija Jaana-Piia Mäkiniemi, sosiaalipsykologia (klo 14.15-15.30.)

12.9. Ilmastonmuutos ja hyvinvointi: Länsimaisen arkielämän politiikka

Tutkija Liisa Häikiö, sosiaalipolitiikka (klo 15.45-17.00)

 

19.9. Kohti pirstoutuvaa vai yhtenäistä globaalia ilmastonmuutoksen hallintaa?

Yliassistentti Eero Palmujoki, kansainvälinen politiikka (klo 14.15-15.30)

19.9.Jäitä poltellessa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kansainväliseen politiikkaan

Tutkija Teemu Palosaari, rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (klo 15.45-17.00)

 

26.9.  Aasian talous

Lehtori Jukka Lahtinen, johtamistieteet (klo 14.15-15.30)

26.9. Ilmasto- ja ympäristökysymykset sosiaalityön kysymyksinä

Satu Ranta-Tyrkkö (klo 15.45-17.00)

 

3.10.  Ilmastonmuutos, energiapolitiikka ja kuluttajakansalaisen vaikutusmahdollisuudet

Professori Ilkka Ruostetsaari, valtio-oppi (klo 14.15-15.30)

3.10. Hyvää ja kaunista?  Ilmastopuhe yritysten yhteiskuntavastuuraportoinnissa.

Tutkijatohtori Matias Laine, Yrityksen laskentatoimi (klo 15.45-17.00)

 

 

10.10 Ilmastonmuutos ja journalismi

Professori Risto Kunelius, tiedotusoppi (klo 14.15-15.30)

10.10. Ilmastopolitiikka ja biosfääripolitiikka

Professori Yrjö Haila, ympäristöpolitiikka (klo 15.45-17.00)

 

17.10 Loppukeskustelu

Suoritustapa: ryhmäkeskustelut (jakautuminen 1 kokoontumiskerralla); kukin ryhmä valmistelee palautteen kustakin luentokerrasta yhdessä.

Kurssilla on käytössä Moodle-alusta, joka löytyy täältä: https://learning.uta.fi/course/view.php?id=4880

                      ***

Kurssin suoritus Sosiologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian ja naistutkimuksen oppiaineissa:

Kurssi suoritetaan luennoilla, luentoihin pohjaavilla ryhmäkeskusteluilla, sekä keskustelun pohjalta laaditulla raportilla.

Ryhmäraportit palautetaan ensimmäisellä kerralla annetun ohjeen mukaan Moodleen. Palautus tapahtuu jokaista luentokertaa seuraavaan sunnuntaihin mennessä.

Tarkemmat ohjeet koskien suorittamista, aikatauluja sekä tehtävien palautusta annetaan ensimmäisellä luentokerralla.

Suoritusten vastaanotto: Jaana-Piia Mäkiniemi

**********************

Sosiaalityön opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Tarja Vierula

Porin yksikön opiskelijoiden suoritusten vastaanotto: Outi Välimaa

Tiedotusopin, kv. politiikan ja valtio-opin suoritusten vastaanottajat ilmoitetaan myöhemmin.


 


Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Opettajat

Risto Kunelius, Vastaava opettaja
risto.kunelius[ät]uta.fi
Liisa Häikiö , Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 23 tuntia
Luennot
Ma 5.9.2011 - 17.10.2011 viikoittain klo 14-17, ls. A1, päätalo, Johdantoluento 2t, teemaluennot 20 t ja oppimispalaute 1 t. Luennot videoidaan Porin yksikköön luokkaan 107.