x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Y11 Kielitiede kieltenopetuksessa (Kielen, kulttuurin tai kirjallisuuden erikoiskurssi) 4–6 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kurssin tarkoituksena on johdatella vieraiden kielten opettajiksi aikovia opiskelijoita kielten opettamista ja oppimista koskevan kielitieteellisen tutkimuksen ja erilaisten näkökulmien pariin. Johdannonomaisen luonteensa vuoksi kurssi suositellaan suoritettavaksi
ennen opettajan pedagogisia opintoja.

Kurssi sisältää sekä teoriaa että käytäntöä. Teoriaosassa tarkastellaan mm., miten teoreettinen näkemys kielestä vaikuttaa kieltenopetukseen ja käsityksiin vieraan kielen oppimisesta ja ns. oppijakielestä, sekä mitä nykykäsitys kielitaidosta pitää sisällään. Samalla käsitellään vieraan kielen tutkimuksessa yleisesti käytettyjä käsitteitä (kuten 'oppija', 'kohdekieli', 'äidinkielinen puhuja' jne.) ja pohditaan niiden tarkoituksenmukaisuutta eri tilanteissa. Koska kieltenopettajan on hyvä olla selvillä omista kieltä koskevista käsityksistään, kurssilla myös kannustetaan opiskelijoita pohtimaan omaa kielikäsitystään mm. kurssin aikana luettavien artikkelien avulla. Kurssin käytännöllisempi osuus sisältää mm. tutustumista oppijakieleen (mm. kielenoppijoiden kirjoitelmien avulla) sekä oppikirjoihin ja niissä käytettyyn kieleen. Työmuotona kurssilla suositaan pari- ja pienryhmätyöskentelyä sekä ryhmäkeskusteluja mm. luetun materiaalin pohjalta (materiaalia sekä suomeksi että englanniksi).

Kurssin lopputyönä opiskelijat tekevät oman pienimuotoisen tutkimuksen jostakin kurssin aihepiiristä (esim. oppikirja-analyysi) ja kirjoittavat siitä tutkimusraportin suomeksi (englanninopiskelijat englanniksi).

Kurssille otetaan 20 opiskelijaa.

Ei opetusta viikolla 10.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Elina Ranta, Vastaava opettaja

Opetus

12.1.2012 – 26.4.2012
Ryhmätyöskentely 28 tuntia
To 12.1.2012 - 26.4.2012 viikoittain klo 14-16, Ei opetusta viikolla 9.