x !
Arkistoitu opetusohjelma 2011–2012
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
RANSA11B Proséminaire / Seminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ranska
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Ranskan kieli
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Seminaarin opetus jakaantuu seuraavasti:

- I-periodi: kaikille yhteinen metodiosuus (ti 10-12)
- II ja IV-periodit: temaattisesti jaetut pienryhmät (molemmat ryhmät kokoontuvat periodeissa II ja IV tiistaisin klo 10-12). III-periodissa opiskelijat työskentelevät itsenäisesti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Nettiopsu

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Soili Hakulinen, Vastaava opettaja
Mélanie Buchart, Vastaava opettaja
Anne-Laure Kiviniemi, Vastaava opettaja

Opetus

6.9.2011 – 24.4.2012
Seminaari 42 tuntia
Metodiosuus (I-periodi, Kiviniemi)
Ti 6.9.2011 - 11.10.2011 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4117
Groupe A (Hakulinen)
Ti 25.10.2011 - 24.4.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4118 (IV-periodissa)
Groupe B (Buchart)
Ti 25.10.2011 - 24.4.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A 3098 (IV-periodissa)