x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Humanistinen tiedekunta » Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa tutkintoon johtava koulutus järjestetään joko pääainepohjaisesti (kieliaineet) tai koulutusohjelmana (Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma). Kieliaineista pääaineina voivat olla englantilainen filologia, pohjoismaiset kielet, ranskan kieli, saksan kieli ja kulttuuri, suomen kieli sekä venäjän kieli ja kulttuuri. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelmasta voi valmistua B-työkielinä (pääainetta vastaava) englanti, saksa tai venäjä. Koulutusohjelman opintoihin kuuluu myös suomi kääntäjän A-työkielenä. Vain sivuaineina opiskeltavia ovat espanjan kieli, puolan kieli, tšekin kieli, monitieteinen opintokokonaisuus Russian Studies Programme, yleinen kielitiede, fonetiikka, viron kieli ja virolainen kulttuuri, teknisen viestinnän erikoistumisopinnot sekä suomea toisena tai vieraana kielenä puhuville tarkoitettu kokonaisuus suomen kieli, kulttuuri ja yhteiskunta. Lisäksi monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman pääaineopiskelijat voivat ottaa sivuaineekseen joko ruotsi tai ranska C-työkielenä -opintokokonaisuuden. Suomen kielessä, ruotsin kielessä ja vieraissa kielissä voi pätevöityä aineenopettajaksi. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma valmistaa mm. kääntäjän ja tulkin ammatteihin.

Opiskelijan aineyhdistelmään ei voi kuulua kielen ja kulttuurin oppiaine (englantilainen filologia, venäjän kieli ja kulttuuri, saksan kieli ja kulttuuri) ja vastaavan kielen opinnot monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelmasta. Saman kielen oppiainerajojen yli on kuitenkin mahdollista suorittaa valinnaisia kursseja, mikäli kursseilla on tilaa (koskee saksaa, englantia ja venäjää).

Sekä pää- että sivuaineopiskelijoiden tulee suorittaa laitoksen yhteisiä opintoja oppiaineiden vaatimusten mukaan. Tarkemmat tiedot eri oppiaineiden vaatimista yhteisistä opinnoista löytyvät opetussuunnitelmista. Myös kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pääaineopiskelijoiden tutkintoihin sisältyy pakollisia kieliopintoja. Niistä kerrotaan tarkemmin opinto-oppaan humanistisen tiedekunnan osuudessa. Kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa suoritettavat pää- ja sivuaineopinnot korvaavat osan tutkinnon pakollisista kieliopinnoista. Opiskelijoita kehoitetaan tutustumaan tiedekunnan kotisivuilta löytyviin pääaineittain eriteltyihin tutkintorakenteisiin, joista käyvät ilmi myös vaadittavat laitoksen yhteiset opinnot sekä pakolliset kieliopinnot.

Sivuaineopiskelijat suorittavat sivuaineessaan vain 35 opintopisteen laajuiset aineopinnot. Aineopintojen tutkielmaopinnot (10 op) on siten tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille, sivuaineopiskelijoita ei tutkielmaopintoihin oteta. Laitoksen tutkielmaohjeistus Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille löytyy laitoksen verkkosivujen opiskeluosiosta (http://www.uta.fi/laitokset/kielet/yht/opiskelu/tutkielmat.html).

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen osalta yleisiin kirjallisiin tentteihin ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsussa viimeistään 7 vuorokautta ennen tenttiä.

Ennen 1.8.2009 opintonsa aloittanut voi suorittaa keskeneräiset opintokokonaisuutensa loppuun vuosina 2007–2008 ja 2008–2009 voimassa olleen opetussuunnitelman mukaan. Kaikkia vanhan suunnitelman mukaisia opintojaksoja ei kuitenkaan enää järjestetä. Oppiaineet antavat ohjeita opintojen yhteensovittamisessa.

Aineenopettajakoulutuksessa tutkinnot muodostuvat yhden tai kahden opetettavan aineen opinnoista sekä opettajan pedagogista opinnoista. Opettajan pedagogisista opinnoista huolehtii kasvatustieteiden tiedekunta. Niistä ja niihin hakemisesta saa lisätietoa kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta sekä humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta. Katso myös kohta Aineenopettajakoulutus tämän oppaan alussa. Opetettavan aineen opinnoista kerrotaan tarkemmin myös laitoksen verkkosivuilla opiskeluosiossa.

 

Yksikön oppiaineet
Kieli- ja käännöstieteiden laitos