x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kielikeskus

Kielikeskuksen opetussuunnitelmassa 2015 - 2018 kuvataan tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot tieteenalayksiköittäin ja / tai tutkinnoittain. Kaikille opiskelijoille tarjottavat opinnot kuvataan kielittäin. Opintojaksojen kuvauksista on linkki opetusohjelmaan.

Yksikkö- tai tutkintokohtaiset englannin, ruotsin ja suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen opintojaksot on tarkoitettu ensisijaisesti kyseisen yksikön / tutkinnon tutkinto-opiskelijoille. Jos ryhmissä on tilaa, muitakin opiskelijoita voidaan hyväksyä ryhmiin. Puheviestinnän opintojaksoista opiskelija valitsee opintoihinsa parhaiten sopivan.

Kaikille opiskelijoille tarjottavat opintojaksot - mukaan lukien ns. valinnaiset opintojaksot - on tarkoitettu ensisijaisesti perustutkinto-opiskelijoille, muita opiskelijoita voidaan hyväksyä ryhmiin, jos niissä on tilaa.

Kielikeskuksen pedagogisen perustan mukaan kielikeskuksen opetussuunnitelma on opintopolkumuotoinen ja toteuttaa kumuloituvan oppimisen peri­aatetta. Akateemiset viestintä- ja kieliopinnot tukevat

  • oman alan opiskelua, alan kehityksen seuraamista ja aineistojen hyödyntämistä
  • kieli- ja viestintätaidon kehittämistä
  • asiantuntijuuden kehittymistä
  • tieteellisten käytäntöjen oppimista
  • kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimista
  • yksilön monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta.

Useimmissa tutkinnoissa viestintä- ja kieliopintojen suositeltu ajoitus on seuraava: vieraan kielen opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuonna, ruotsin kielen opintojakso toisena opintovuonna. Suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen opintojakso on tarkoitus suorittaa kolmantena opintovuonna. Tutkintoon kuuluva ns. valinnainen opintojakso suoritetaan vapaasti valittavana ajankohtana sitten, kun vaadittavat edeltävät opinnot on suoritettu. Puheviestinnän opintojakso ajoittuu toiseen tai kolmanteen opintovuoteen.

Opiskelija, joka on suorittanut soveltuvia viestintä- ja kieliopintoja muussa yliopistossa tai korkeakoulussa, voi hakea niiden perusteella korvaavuuksia viestintä- ja kieliopinnoista. Opiskelija, jolla on muuta aiemmin hankittua soveltuvaa viestintä- ja kieliosaamista, voi antaa osaamisestaan näytön. Lisätietoa korvaavuuksen hakemisesta sekä AHOT-menettelyistä löytyy kielikeskuksen kotisivuilta: http://www.uta.fi/laitokset/kielikeskus/opiskelu/ahot.html.

Kielikeskus