x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelman tavoitteena on tarjota tutkijakoulutusta, joka antaa monipuoliset valmiudet toimia sosiaalitieteiden vaativissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä. Jatko-opinnot lisäävät yleisiä teoreettisia ja tutkimusmenetelmällisiä taitoja, valmentavat toimimaan monitieteellisessä tutkimusyhteisössä ja kehittävät etiikan ja työelämäosaamisen taitoja. Tohtorintutkinnon suorittanut tutkija tuntee hyvin oman tutkimustraditionsa teorioita ja menetelmiä, tuntee laajasti sosiaalitieteiden tutkimusta ja kysymyksenasetteluja ja osaa arvioida erilaisten lähestymistapojen ja menetelmien merkitystä tutkimukselle.

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelman pääaineina ovat

 • sosiaaliantropologia,
 • sosiaalipolitiikka,
 • sosiaalipsykologia,
 • sosiaalityö,
 • sosiologia,
 • sukupuolentutkimus ja
 • rauhan- ja konfliktintutkimuksen tutkimusala.

Lisätietoja:http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/opetussuunnitelma/sosiaalitieteet.html 

Osaamistavoitteet

Tutkintoasetuksen (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1039/2013, 21 §) mukaan tieteellisen jatkokoulutuksen yleisenä tavoitteena on, että jatkokoulutuksen suorittanut on

 1. perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
 2. hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
 3. perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
 4. saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
 5. saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö