x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Musiikintutkimuksen maisteriopinnot (2014 ja sitä ennen aloittaneille)

Osaamistavoitteet

Filosofian maisteriksi valmistuva musiikintutkimuksen maisteriopintojen opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida monipuolisesti musiikkia ja tanssia koskevaa tutkimusta ja tietoa. Hänen tieteellinen ja ammatillinen asiantuntijuutensa perustuu taitoon muodostaa mielekkäitä tutkimusongelmia musiikin- ja tanssintutkimuksen näkökulmista, kerätä ja analysoida tarvittava kirjallinen ja/tai empiirinen tutkimusaineisto sekä raportoida tulokset kirjallisesti ja suullisesti akateemisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Hän osaa tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa sekä soveltaa sitä ammatillisissa ja muissa yhteiskunnallisissa käytännöissä. Hän kehittyy asiantuntijaksi, joka kykenee havaitsemaan, analysoimaan ja ratkaisemaan esimerkiksi ruohonjuuritason musiikilliseen toimintaan, kulttuuripolitiikkaan tai kulttuuriin ja hyvinvointiin liittyviä ilmiöitä ja ongelmia. Hän kykenee toimimaan asiantuntijana kulttuurihallinnon, yritysten ja järjestöjen johto- ja asiantuntijatehtävissä niin paikallisissa, kansallisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Hän osaa kriittisesti tarkastella vallitsevia käytäntöjä ja ajatustapoja.

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö