x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Lääketieteen tohtoriohjelma

Tohtoriopintojen tavoitteena terveystieteiden yksikössä on antaa väitöskirjatutkijalle valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa tutkijan ja opettajan että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa.

Väitöskirjatutkijan tulee perehtyä syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkia myös laaja näkemys terveystieteistä yleisemmin. Opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen.

Terveystieteiden yksikön oppialoja ovat biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, hoitotiede, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveystaloustiede ja työterveys. Kaikilla näillä oppialoilla voidaan suorittaa tohtorin tutkinto. Useimmat tohtoriopiskelijat tekevät väitöskirjaa oppialan tutkimusryhmissä.  Oppiala määräytyy pääsääntöisesti ohjaajan oppialan mukaan. Terveystieteiden ja lääketieteen alojen tohtoreiden työllisyys on hyvä.

Terveystieteiden yksikkö tarjoaa tohtorikoulutusta kolmessa tohtoriohjelmassa, jotka ovat terveystieteiden tohtoriohjelma, lääketieteen tohtoriohjelma ja Kansainvälisen epidemiologian tohtoriohjelma. Lääketieteen tohtoriohjelmassa voi suorittaa lääketieteen tohtorin tutkinnon tai filosofian tohtorin tutkinnon yksikön oppialoilla. Lääketieteen tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Suomessa tai sitä vastaavan samantasoisen tutkinnon jonkin muun maan korkeakoulussa.

Osaamistavoitteet

Terveystieteiden yksiköstä valmistunut tohtori

  • tuntee oman erityisalansa ja on saanut lisäksi laajan näkemyksen terveystieteistä yleisemmin sekä omaksunut monipuoliset tutkijan taidot.
  • osaa soveltaa tutkimuksensa tuottamaa ja oman alansa laajempaa erityisosaamista, ja soveltaa sitä luovasti, ymmärtää laajemmin terveystieteiden lähestymistavat sekä tuntee tutkimusinfrastruktuurin.
  • osaa tuottaa uutta tietoa hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
  • osaa työskennellä itsenäisesti alan vaativimmissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.
  • osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä tiedeyhteisölle että yleisölle oman tieteenalansa kysymyksistä omalla äidinkielellään ja englanniksi.
Terveystieteiden yksikkö