x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Lääketieteen yksikön tohtoriohjelma

Lääketieteen yksikön tohtoriohjelma on monitieteinen tohtoriohjelma, jonka osaamisen keskiössä ovat lääketieteen perustutkimus, translationaalinen tutkimus sekä kliininen tutkimus yksikön tutkimuksen painopistealueilla. Tutkimuksen painopistealueet ovat ihmisen varaosat -tutkimus, immunologia ja inflammaatiotutkimus, lapsesta terveeksi aikuiseksi -tutkimus, rokotetutkimus, sydän- ja verisuonitutkimus, syöpätautien ja erityisesti prostata- ja rintasyövän tutkimus, terveydenhuollon ja hoidon rakenteiden tutkimus sekä vanhenemisen ja vanhuuden tutkimus. Ohjelma tarjoaa korkeatasoista tohtorikoulutusta ja tuottaa kilpailukykyisiä tutkijoita ja asiantuntijoita työelämän tarpeisiin vastaten.

Lääketieteen yksikön tohtoriohjelmassa voi suorittaa lääketieteen tohtorin, filosofian tohtorin tai terveystieteiden tohtorin tutkinnon (LT, FT, TtT). Tohtorin tutkintoon tähtäävä opiskelu voidaan tehdä yksikön tutkimuskeskuksissa ja -ryhmissä. Tutkinto muodostuu henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman mukaisista opinnoista sekä väitöskirjatyöstä. Välitutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL) tai terveystieteiden lisensiaatin tutkinnon (TtL).

Osaamistavoitteet

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (1039/2013) määrittelee 21 §:ssä tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi, että sen suorittanut on:

1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;

2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;

4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;

5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Lääketieteen yksikkö