x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Master's Degree Programme in Business Competence

Englanninkielisen maisteriohjelman Master's Degree Programme in Business Competence keskittyy liiketoimintaosaamisen syvällisen ymmärtämisen kehittämiseen. Tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija pystyy toimimaan uusien käynnistyvien yritysten sekä jo markkinoilla toimivien yritysten kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Nämä tehtävät voivat liittyä strategiseen suunnitteluun, uusien konseptien kehittämiseen, innovatiivisten liiketoimintamallien toteuttamiseen sekä uusille markkina-alueille siirtymiseen.

Yritysyhteistyö, monialainen tutkimus ja monikulttuurinen oppimisympäristö yhdistyvät opintojen aikana ja antavat opiskelijalle mahdollisuuden kehittää monipuolisesti taitojaan ja osaamistaan. Ohjelman rungon muodostavat pakolliset kurssit, joiden aikana opiskelija ymmärtää liiketoimintaosaamisen eri näkökulmia. Pakollisten kurssien lisäksi valitaan joukko valinnaisia kauppatieteisiin liittyviä opintoja. Niiden avulla opiskelija kehittää erityisosaamistaan valitsemillaan painopistealueilla. Vapaasti valittavien opintojen avulla syvennetään henkilökohtaisia valmiuksia toimia menestyksellisesti kansainvälisessä ja monikulttuurisessa yritysympäristössä.

Opintojen päätteeksi toteutetaan pro gradu -tutkielma yhteistyössä kauppatieteiden eri opintosuuntien kanssa. Maisteriohjelma antaa myös valmiuden siirtyä tutkimustehtäviin ja tohtoriopintoihin.

Johtamiskorkeakoulu