x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Master's Degree Programme in Research and Innovation in Higher Education

Master's Degree Programme in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) on kaksivuotinen yhteistutkintoon johtava maisteriohjelma. Maisteriohjelman toteutukseen osallistuvat Tampereen yliopiston lisäksi itävaltalainen Donau Universität Krems (koordinaattori), kiinalainen Beijing Normal University sekä saksalainen Hochschule Osnabrück. Ohjelma on saanut Euroopan komission myöntämän Erasmus Mundus Masters Courses (EMMCs) statuksen vuosiksi 20122018.

MARIHE-ohjelma kouluttaa korkeakoulujen ja innovaatiojärjestelmien kehittämisen ja johtamisen kansainvälisiä asiantuntijoita. Opiskelijalla on opintojensa aikana mahdollisuus perehtyä laaja-alaisesti korkeakoulutuksen eri osa-alueisiin, kuten hallintoon, politiikkaan, rahoitukseen, talouteen ja innovaatiotutkimukseen. MARIHE-ohjelma tarjoaa opiskelijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella vähintään kolmessa eri yliopistossa. Kaikki MARIHE-opiskelijat opiskelevat yhden lukukauden Itävallassa, yhden Suomessa sekä yhden Kiinassa. Toisen lukukauden loppupuolelle sijoittuva harjoittelujakso tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää työelämävalmiuksia. Viimeisenä lukukautena opiskelu tapahtuu valitun erikoistumissuunnan mukaisesti joko

  • korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen johtamista painottavalla management track –linjalla, jolloin opiskelijat viettävät opintojensa viimeisen lukukauden ja laativat opinnäytetyönsä Saksassa (Hochschule Osnabrück) tai
  • korkeakoulu- ja innovaatiotutkimusta painottavalla research and analysis track –linjalla, jolloin opiskelijat viettävät opintojensa viimeisen lukukauden ja laativat pro gradu –tutkielmansa joko Itävallassa (Danube Universität Krems) tai Suomessa (Tampereen yliopisto).

Maisteriohjelmasta valmistuneet voivat sijoittua erilaisiin korkeakouluhallinnon ja johtamisen asiantuntijatehtäviin erityisesti korkeakouluihin sekä kansainvälisiin ja kansallisiin asiantuntijaorganisaatioihin. Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lisätietoja ohjelmasta, hakemisesta ja valintaperusteet, ks. www.uta.fi/admissions/degreeprog/programmes www.marihe.eu

Työelämäyhteydet

Kaikki MARIHE-opiskelijat suorittavat 2. ja 3. lukukauden väliin sijoittuvan harjoittelun. Harjoittelu järjestetään MARIHE-ohjelman partneriyliopistoissa sekä muissa korkeakoulutukseen, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan erikoistuneissa organisaatioissa.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tarkemmat ohjeet Opiskelu-sivuilta.

Seuraavilla opintojaksoilla perehdytään erityisesti hyvään tieteelliseen käytäntöön:
Johtamiskorkeakoulu