x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriohjelma

KOHAMA-ohjelman perustana ovat hallintotieteen ja erityisesti korkeakouluhallinnon alat. Ohjelman laajuus on 120 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää kaksi vuotta. 

Osaamistavoitteet

Hallintotieteiden maisterin tutkintoon johtavan korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriohjelman (KOHAMA) opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja problematisoida:

  • korkeakouluhallinnon ja korkeakoulujen johtamisen teoriaperustaa
  • korkeakoulujen asemaa innovaatiojärjestelmissä
  • teorioiden ja käytännön hallintotyön yhteyksiä
  • suomalaisen korkeakoulupolitiikan ja -hallinnon asemaa ja ominaisluonnetta kansainvälisessä sekä erityisesti eurooppalaisessa viitekehyksessä

Ohjelman osaamistavoitteissa korostetaan kotimaisen ja kansainvälisen tutkimustiedon soveltamista käytännön korkeakouluhallinnon ongelmiin ja tehtäviin. Koulutukseen kuuluu hallinnon johtamis-, suunnittelu- ja esittelytehtäviä tukevia alueita.

Koulutuksen suorittaneet hallitsevat korkeakoulujen johtamisen hallinnon ja talouden keskeiset teoriat ja käsitteet. Maisteriohjelman suorittanut opiskelija osaa arvioida kriittisesti oman alansa tutkimusta ja soveltaa asiantuntemustaan korkeakouluhallinnon kehittämiseen sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. 

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Jokainen opiskelija osallistuu opintojensa alkuvaiheessa HOPS-keskusteluun ja laatii käydyn keskustelun pohjalta henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tarkistetaan ja päivitetään opintojen edetessä tapauskohtaisesti ohjausvastaavan tukemana. 

Työelämäyhteydet

KOHAMA-opiskelijoiden tutkielmat kytkeytyvät usein konkreettisiin korkeakouluhallinnon kehittämishaasteisiin tai vaihtoehtoisesti ne voivat liittyä HEG:ssa käynnissä oleviin tutkimusprojekteihin. KOHAMA-opiskelijat voivat myös suorittaa osana tutkintoaan harjoittelujakson korkeakouluhallinnon organisaatiossa joko kotimaassa tai ulkomailla. KOHAMAn opetuksessa hyödynnetään myös vierailevina opettajina korkeakouluhallinnon johto- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleviä.

Maisteriohjelmasta valmistuneet voivat sijoittua asiantuntijoiksi etenkin yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja suomalaisen koulutusjärjestelmän hallintoon sekä kansainvälisten korkeakouluorganisaatioiden asiantuntijatehtäviin. Ohjelman menetelmäopinnot antavat valmiudet siirtyä tutkimustehtäviin ja hallintotieteellisiin jatko-opintoihin.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Osa KOHAMA-ohjelman opintojaksoista suoritetaan yhteisopetuksena kansainvälisen MARIHE-maisteriohjelman kanssa. MARIHE-opintojaksojen opetuskieli on englanti. Yhteistyö MARIHE-ohjelman kanssa tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella kansainvälisessä ympäristössä. KOHAMA-opiskelijan on mahdollista hankkia kansainvälistä osaamista myös osallistumalla opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomailla. 

KOHAMA-opiskelijat ovat valmistuessaan oikeutettuja saamaan tutkintoonsa merkinnän kansainvälistymiskokonaisuuden suorittamisesta MARIHE-opintojaksojen johdosta.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tarkemmat ohjeet Opiskelu-sivuilta.

Seuraavilla opintojaksoilla perehdytään erityisesti hyvään tieteelliseen käytäntöön:
Johtamiskorkeakoulu