x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Turvallisuushallinnon maisteriohjelma

Turvallisuushallinnon maisteriohjelma on 120 opintopisteen laajuinen kaksivuotinen koulutus. Turvallisuushallinnon maisteriohjelmassa suoritettava maisterin tutkinto tähtää poliisialan johto- ja asiantuntijatehtäviin. Turvallisuushallinnon maisteriohjelmasta valmistuva on ensi sijassa oman alueensa erikoistuntija. Tavoitteena on, että henkilö tutkinnon suoritettuaan kykenee itsenäisesti hankkimaan, soveltamaan ja arvioimaan poliisiin ja poliisihallintoon kohdistuvaa tieteellistä tietoa sekä analysoimaan ja ratkaisemaan oman hallinnonalansa toiminnan sisältöä ja sitä tukevia hallinnollisia ja organisatorisia kysymyksiä. Lisäksi hän kykenee toimimaan niin strategisena kuin organisaatio- ja henkilöstöjohtajanakin sekä analysoimaan ja ratkaisemaan poliisialan yhteiskunnallisia ongelmia ja kehittämään omaa toimialaansa. Maisteriohjelman tausta on Tampereen yliopiston ja poliisiammattikorkeakoulun välisessä pitkäaikaisessa yhteistyössä, jonka pohjalta Tampereen yliopistossa käynnistettiin jo syksyllä 1998 maassamme ensimmäinen poliisialalle tarkoitettu, maisterin tutkintoon johtava ohjelma. Siinä poliisiammattikorkeakoulussa poliisipäällystön virkatutkinnon suorittaneet ovat voineet jatkaa opintojaan johtamiskorkeakoulussa hallintotieteiden maisterin tutkintoon erityisellä turvallisuushallinnon linjalla.

Johtamiskorkeakoulu