x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Master's Programme in Peace, Mediation and Conflict Research 2014-2016

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä Master's Programme in Peace, Mediation and Conflict Research (PEACE) -maisteriohjelmaan hakijat voivat hakeutua neljään eri opintosuuntaan: rauhan ja konfliktin tutkimuksen, historian, psykologian tai sosiaaliantropologian opintosuuntaan. Ohjelmaan kuuluu myös Johtamiskorkeakoulun tarjoamia opintosuuntia, hallintotiede ja kansainvälinen politiikka. Ohjelman laajuus on 120 opintopistettä ja tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 2 lukuvuotta. Master's Programme in Peace, Mediation and Conflict Research (PEACE) toteutetaan yhteistyössä Åbo Akademin Vaasan toimipisteen kanssa.

PEACE-ohjelma tarjoaa laaja-alaisen lähestymistavan rauhan- ja konfliktintutkimuksen monitahoisiin ongelmiin. Tavoitteena on edistää sotien ja rauhan syiden sekä lyhyen ja pitkän aikavälin seurauksien ymmärtämistä. Ohjelmassa opiskellaan myös konfliktien ratkaisun ja rauhan edellytyksiä sekä paikallisesti että kansainvälisessä ja globaalissa kontekstissa. PEACE-ohjelmassa rauha ja konfliktit ymmärretään prosesseina. Ohjelman aikana analysoidaan konfliktien kehitystä sekä rauhan rakentamiseen, rauhan välittämiseen sekä rauhanneuvotteluihin liittyviä prosesseja käyttäen eri lähestymis- ja menettelytapoja sekä metodeja. Tutkinnon suoritettuaan opiskelijat voivat suunnata jatko-opintoihin, paneutua itsenäiseen tutkimustyöhön ja myös työllistyä erilaisiin yhteiskunnallisiin asiantuntijatehtäviin kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Maisteriohjelmasta valmistutaan yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköstä yhteiskuntatieteiden tai filosofian maisteriksi. Johtamiskorkeakoulusta valmistutaan yhteiskuntatieteiden maisteriksi tai hallintotieteiden maisteriksi.

Lisätietoa PEACE-ohjelman verkkosivuilta: www.uta.fi/yky/peace/.

Ohjelmaan haetaan University Admissions Finland (UAF) -hakupalvelun kautta, www.universityadmissions.fi.

Lisätietoa hakemisesta sekä valintaperusteet, ks. www.uta.fi/admissions/degreeprog/programmes/

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö