x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Master's Programme in Russian and European Studies
Russian and European Studies -maisteriohjelma on monitieteinen ja monikulttuurinen ohjelma, joka keskittyy venäläisiin ja eurooppalaisiin poliittisiin, yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin ja kielellisiin kysymyksiin. Ohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus erikoistua EU-Venäjä -suhteisiin erityisesti Pohjois-Euroopan, venäläisen yhteiskunnan tai Venäjän kielen ja kulttuurin näkökulmista. Maisteriohjelmassa painottuvat Venäjä- ja Eurooppa-tutkimuksen käsitteellinen ja konkreettinen tuntemus, sekä niihin liittyvät metodologiset taidot. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita erilaisiin venäläiseen politiikkaan, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja kieleen liittyviin tehtäviin. Ohjelman kautta tuetaan opiskelijoiden työharjoittelua ja vaihto-opiskelua ulkomailla, erityisesti Venäjällä. Ohjelmassa on kolme opintosuuntaa: kansainvälinen politiikka, sosiologia, sekä Venäjän kieli ja kulttuuri. Maisteriohjelman kansainvälisen politiikan opintosuunnan opinnot järjestetään yhteistyössä Pietarin ja Petroskoin valtiollisten yliopistojen kanssa. Opiskelijat osallistuvat yhteisille kursseille, jotka järjestetään pääasiassa kevät- ja syyskouluina Suomessa ja Venäjällä. Pitempiaikainen opiskelijavaihto partneriyliopistoissa on myös mahdollista. Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea oikeutta suorittaa kaksoistutkinto toisessa venäläisistä partneriyliopistoista. Ohjelman toteutuskieli on englanti, Venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunnan opiskelijoilla myös venäjä. Lisätietoja hakemisesta sekä valintaperusteet, ks. www.uta.fi/admissions/degreeprog/programmes/.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö