x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Teatterityön tutkinto-ohjelma

Teatterityön tutkinto-ohjelman nimessä korostuu näkemys näyttelijästä osana taiteellista työyhteisöä. Opinnot antavat mahdollisuuden opiskella näyttelijäksi myös omin painotetuin tavoittein. Opinnoissa ja opintojen aikana tehtävissä produktioissa nivoutuvat yhteen liike ja tanssi, ääni ja puhe, musiikki ja laulu.

Liike ja tanssi: Tavoitteena on oman kehon löytäminen kokonaisvaltaiseen ilmaisuun ja roolityöhön. Siksi opetetaan perustietoa anatomiasta ja kehonhuollosta. Liikkeen opetus sisältää myös tutustumista eri tanssitekniikoihin, akrobatiaan, taijihin, miekkailuun, näyttämötaisteluun, pantomiimiin, improvisaatioon ja pilatesharjoitteisiin.

Ääni ja puhe: Ääni on yksi näyttelijän tärkeimmistä työvälineistä ja toisaalta keskeinen osa kehonkuvaa ja kehollista läsnäolokokemusta näyttämöllä. Puheopetuksen tehtävänä on auttaa opiskelijaa hahmottamaan nämä äänen ominaisuudet, antaa keinoja puheen harjoittamiseen, äänen huoltamiseen sekä äänen ja puheen käyttämiseen roolityössä.

Musiikki ja laulu: Musiikkia opiskellaan pääsääntöisesti laulun avulla. Tarkoitus on rakentaa kullekin opiskelijalle monivivahteinen ja kestävä ääni, työväline, joka tukee näyttelijän luontevaa siirtymistä puheesta lauluun ja päinvastoin. Liikkeen, puheen ja näyttelijäntyön keinot ovat läsnä laulutunneilla, musiikki rohkaisee käyttämään kehoa ja tunnetiloja.

Näyttämötyö: Näyttämötyön opetus antaa opiskelijalle kyvyn käyttää kehoaan ja mielikuvitustaan näyttämöllisesti sekä tarjoaa keinoja tulla ilmaisurikkaaksi esiintyjäksi. Vaihtelevilla ristikytkennöillä luodaan henkilökohtaista, dynaamista harjoittelukulttuuria ja terävöitetään tajua esityksellisestä muodosta. Näin koulutus aukeaa samanaikaisesti useisiin suuntiin; eri tahoilta tulevat impulssit kohtaavat opiskelijassa.

Elokuvatyö: Elokuvanäyttelemisen jaksojen tavoitteena on luoda opiskelijalle ymmärrys kamerailmaisuun pohjaavasta näyttelijäntyöstä ja siihen vaikuttavista osatekijöistä. Se auttaa työskentelyä myös teatterissa ja muissa medioissa

Osaamistavoitteet

Näyttelijäkoulutuksen tavoitteena on luoda edellytykset kasvaa itsenäiseksi ja yhteistyökykyiseksi taiteilijaksi, antaa valmiudet näyttelijäntyöhön teatterissa, elokuvassa ja muissa medioissa sekä ohjata opiskelijaa ammattitaidon edelleen kehittämiseen.(ks. myös yleiskuvaus)

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö