x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Master's Degree Programme in Health Sciences (Public Health/International Health)
Terveystieteiden yksikkö tarjoaa kansainvälisessä maisteriohjelmassaan Master's Degree Programme in Health Sciences (Public Health/International Health) terveystieteiden maisterintutkintoon tähtäävää opetusta (TtM/MSc). Ohjelma lähestyy terveyskysymyksiä kansanterveydellisestä ja globaalista näkökulmasta. Opiskelija on valintakelpoinen maisteriohjelmaan suoritettuaan kandidaattitutkinnon kansanterveystieteessä (oman yksikön laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa tai muualla), muun soveltuvan kandidaattitutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon (BSc). Opiskelija voi valita kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta, kansanterveystiede (Public Health) tai kansainvälinen lääketiede (International Health). Tutkinto antaa opiskelijalle valmiudet terveyteen liittyviin asiantuntija-, kehittämis- ja järjestämistehtäviin julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa ja järjestöissä. Lisäksi tutkinto antaa valmiudet kansanterveystieteeseen liittyvään tutkimustyöhön sekä tohtoritason opintoihin. Tutkinnon suorittanut osaa analysoida väestön terveyttä, sairautta ja terveyteen vaikuttavia yksilö-, perhe-, yhteisö- ja yhteiskuntatason tekijöitä sekä johtaa ohjelmia ja toimia, joilla väestöterveyttä edistetään. Lisäksi hän osaa arvioida terveyttä ja sairautta koskevaa empiiristä tutkimustietoa ja tuottaa itse tai tutkimusryhmän kanssa väestön ja väestöryhmien terveyden edistämistä palvelevaa tutkimustietoa. Terveystieteiden maisterin tutkintoon sisältyvät opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista, pakollisista ja valinnaisista sisältö- ja metodiopinnoista sekä pro gradu -tutkielmasta. Opetuksessa käytetään sekä luento- että kirjatenttimuotoista opiskelua ja erityisesti opiskelijalähtöisiä työmenetelmiä kuten ryhmätyötä ja seminaarityöskentelyä. Opetuskieli on englanti. Kaksivuotisen tutkinto-ohjelman opintojen laajuus on 120 opintopistettä (ECTS).

Osaamistavoitteet

  • Tutkinnon suorittanut osaa analysoida väestön terveyttä, sairautta ja terveyteen vaikuttavia yksilö-, perhe-, yhteisö- ja yhteiskuntatason tekijöitä sekä johtaa ohjelmia ja toimia, joilla väestöterveyttä edistetään. Lisäksi hän osaa arvioida terveyttä ja sairautta koskevaa empiiristä tutkimustietoa ja tuottaa itse tai tutkimusryhmän kanssa väestön ja väestöryhmien terveyden edistämistä palvelevaa tutkimustietoa. Ohjelma antaa kansainvälisissä tehtävissä.
Terveystieteiden yksikkö