x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Joint Nordic Master Programme in Didactics of Mathematics (NORDIMA)
Matematiikkakasvatukseen painottunut maisteriohjelma Joint Nordic Master Programme in Didactics of Mathematics on perustettu kasvatustieteiden yksikköön keväällä 2010 yhteistyössä viiden pohjoismaisen yliopiston kanssa. Mukana yhteistyössä ovat: The University of Agder (Norja), The University of Copenhagen ja The Danish School of Education, Aarhus University (Tanska) sekä Åbo Akademi, Vaasan yliopisto ja Tampereen yliopisto (Suomi). Maisteriohjelma on kestoltaan kaksi vuotta ja laajuudeltaan 120 ECTS/op. Se koostuu pakollisista ja valinnaisista kasvatustieteen opinnoista, menetelmäopinnoista ja valinnaisista opinnoista. Opiskelija hakeutuu ohjelmaan johonkin mainituista viidestä yliopistosta. Ohjelman opiskelijan tulee suorittaa yhteistyösopimuksessa sovittava määrä opintoja vähintään kahdessa partneriyliopistossa, joista toinen on aina Agderin yliopisto. Joint Nordic Master Programme in Didactics of Mathematics johtaa tohtoriopintokelpoisuuden tuottavaan kaksoistutkintoon, jossa opiskelija saa yhteispohjoismaisesta ohjelmasta maisteridiploman Agderin yliopistosta ja maisterin tutkintotodistuksen kotiyliopistostaan. Tampereella ensisijaisesti kirjoilla olevat ohjelman opiskelijat suorittavat kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Alalla on sekä kansallinen että pohjoismainen tutkijakoulu, joihin valmistuneilla maistereilla on luonteva jatkoväylä. Opetus järjestetään joko englannin kielellä tai jollakin pohjoismaisella kielellä tarpeen ja tilanteen mukaan.
Kasvatustieteiden yksikkö