x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Master's Degree Programme in Public Economics and Public Finance

Osaamistavoitteet

Ohjelman suoritettuaan opiskelija tuntee perusteellisesti taloustieteen keskeisen teoreettisen oppisisällön ja taloustieteessä käytetyt tutkimusmetodit. Erityisen syvällisesti opiskelija on perehtynyt julkistalouden alan teoriaan ja tutkimukseen sekä tälle alalle tyypillisiin tutkimusmenetelmiin. Opiskelija myös osaa soveltaa taloustieteen ja erityisesti julkistalouden alan teoriaa ja menetelmiä paitsi akateemisten tutkimuskysymysten myös käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Johtamiskorkeakoulu