x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriohjelma

Hallintotieteiden maisterin tutkintoon johtavan korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriohjelman (KOHAMA) perustana ovat hallintotieteen ja erityisesti korkeakouluhallinnon alat. Ohjelman laajuus on 120 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää kaksi vuotta.

KOHAMA-maisteriohjelman opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja problematisoida:

  • korkeakouluhallinnon ja korkeakoulujen johtamisen teoriaperustaa
  • korkeakoulujen asemaa innovaatiojärjestelmissä
  • teorioiden ja käytännön hallintotyön yhteyksiä
  • suomalaisen korkeakoulupolitiikan ja -hallinnon asemaa ja ominaisluonnetta kansainvälisessä sekä erityisesti eurooppalaisessa viitekehyksessä

Ohjelman osaamistavoitteissa korostetaan kotimaisen ja kansainvälisen tutkimustiedon soveltamista käytännön korkeakouluhallinnon ongelmiin ja tehtäviin. Koulutukseen kuuluu hallinnon johtamis-, suunnittelu- ja esittelytehtäviä tukevia alueita. Koulutuksen suorittaneet hallitsevat korkeakoulujen johtamisen hallinnon ja talouden keskeiset teoriat ja käsitteet. Maisteriohjelman metodi- ja tutkielmaopinnot antavat valmiudet siirtyä tutkimustehtäviin ja hallintotieteellisiin tohtoriopintoihin. Osa KOHAMA-maisteriohjelman opintojaksoista suoritetaan yhteisopetuksena MARIHE-maisteriohjelman kanssa.

Lisätietoja: www.uta.fi/jkk/heg/opetus/kohama.html

Osaamistavoitteet

KOHAMA-maisteriohjelman suorittaneet opiskelijat hallitsevat korkeakoulujen johtamisen, hallinnon ja talouden keskeiset teoriat ja käsitteet ja osaavat soveltaa niitä korkekoulujärjestelmien analyysiin ja kehittämiseen. Maisteriohjelma antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia moninaisissa korkeakouluhallinnon johtamis-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija osaa arvioida kriittisesti oman alansa tutkimusta ja soveltaa asiantuntemustaan  korkeakouluhallinnon kehittämiseen sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Jokainen opiskelija osallistuu opintojensa alkuvaiheessa HOPS-keskusteluun ja tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opiskelijan tulee tarkistaa ja päivittää HOPS:iaan opintojen kuluessa. HOPS:n tekoon annetaan tukea opintojen eri vaiheissa.

Työelämäyhteydet

KOHAMA-opiskelijoilla on opintojensa aikana mahdollisuus perehtyä korkeakouluhallinnon työelämään usealla tavalla. Opiskelijoiden tutkielmat kytkeytyvät usein konkreettisiin korkeakouluhallinnon kehittämishaasteisiin tai vaihtoehtoisesti ne voivat liittyä HEG:ssa käynnissä oleviin tutkimusprojekteihin. KOHAMA-opiskelijat voivat myös osana tutkintoaan suorittaa hallintotieteiden tutkinto-ohjelmaan kuuluvan käytännön asiantuntijuutta syventävän harjoittelujakson jossakin korkeakouluhallinnon organisaatiossa. KOHAMA:n opetuksessa hyödynnetään myös korkeakouluhallinnon johto- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleviä vierailevina opettajina.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Osa KOHAMA-ohjelman opetuksesta järjestetään yhteisopetuksena MARIHE-ohjelman kanssa. MARIHE-ohjelma on englannin kielellä toteutettava Erasmus Mundus maisteriohjelma, jonka opiskelijat tulevat eri maista. Yhteistyö MARIHE-ohjelman kanssa tarjoaa KOHAMA-opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella kansainvälisessä ympäristössä. KOHAMA-opiskelijan on mahdollista hankkia kansainvälistä osaamista myös osallistumalla opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomailla.

Johtamiskorkeakoulu