x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Master's Degree Programme in Bioinformatics

Englanninkielinen maisteriohjelma kestää kaksi vuotta ja on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Ohjelman opintoihin kuuluu bioinformatiikan syventäviä opintoja, pro gradu tutkielma ja valinnaisia opintoja. Opintoihin kuuluu myös kieliopintoja ja mahdollisesti täydentäviä opintoja. Ohjelma johtaa filosofian maisterin tutkintoon.

Bioinformatiikka on nuori tieteenala, joka yhdistää biologian ja lääketieteen sekä tietotekniikan, tilastotieteen ja matematiikan menetelmiä. Bioinformatiikka käyttää tietotekniikkaa hyväksi biologisessa ja biolääketieteellisessä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, erityisesti laajojen biologisten ja lääketieteellisten tietoaineistojen keräämisessä, tallentamisessa ja analysoimisessa, sekä tähän liittyvässä menetelmäkehityksessä.

Opetus toteutetaan biolääketieteellisen teknologian yksikön (ks. www.uta.fi/ibt/) ja Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksen (ks. www.it.utu.fi) yhteistyönä.

Edellytyksenä ohjelmaan valitsemiselle on alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto soveltuvalta alalta ja riittävä englannin kielen taito.

Lisätietoja saa Degree Programmes Taught in English sivulta (www.uta.fi/admissions/degreeprog/programmes/bioinformatics.html) sekä bioinformatiikan maisteriohjelman verkkosivuilta (bioinformatics.fi).

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö