x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction (Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnot)

Vuorovaikutteinen teknologia tarkastelee ihmisen ja teknologian välistä rajapintaa ja tähän liittyviä ilmiöitä. Tärkeitä tutkimus- ja opetusteemoja ovat uudet välineet ja menetelmät teknologian ohjaamiseen ja teknologiavälitteiseen vuorovaikutukseen.

Ohjelman laajuus on 120 opintopistettä.

Ohjelma johtaa Tampereen yliopistossa filosofian maisterin tutkintoon. Maisteriopinnot toteutetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Tietotekniikan laitoksen ihmiskeskeisen teknologian (IHTE) yksikön kanssa.

Maisteriopinnoissa on kolme opintosuuntaa:
1) Vuorovaikutuksen suunnittelu ja tutkimus (Interaction Design and Research)
2) Vuorovaikutteisten ohjelmistojen kehittäminen (Development of Interactive Software)
3) Käyttäjäkokemuksen suunnittelu ja arviointi (User Experience).

Samansisältöiset opinnot ovat opiskeltavissa molemmissa yliopistoissa.

Erityisesti vuorovaikutuksen suunnittelusta ja tutkimuksesta sekä vuorovaikutteisten ohjelmistojen kehittämisestä kiinnostuneiden kannattaa hakea Tampereen yliopistoon. Käyttäjäkokemuksen suunnittelusta ja arvioinnista kiinnostuneiden kannattaa puolestaan hakea Tampereen teknilliseen yliopistoon. Näin suurin osa kursseista tulee opiskelijan omasta yliopistosta.

Koulutuksen syventävät opinnot toteutetaan englanniksi. Joitain ohjelman opintojaksoja ja pro gradu -työ on mahdollista tehdä suomeksi.

Koulutukseen haetaan keskitetyn University Admissions Finland (UAF) -hakupalvelun kautta http://www.universityadmissions.fi/.

Lisätietoa hakemisesta sekä valintaperusteet, ks. http://www.uta.fi/admissions/degreeprog/programmes/index.html.

Osaamistavoitteet

Maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee alansa kehitys- ja tutkimusmenetelmät siten, että hänellä on teoreettinen ja käytännöllinen valmius toimia itsenäisesti valitsemansa opintosuunnan mukaisissa tehtävissä niin yritys- kuin tutkimusympäristöissä. Kaikkien opintosuuntien keskeinen osaamistavoite on käyttöliittymäsuunnittelun ja ohjelmistotyön menetelmien riittävä tunteminen. Opintosuuntien päätavoitteet ovat seuraavat:

1) Vuorovaikutuksen suunnittelun ja tutkimuksen opintosuunnan suoritettuaan opiskelija

  • tuntee vuorovaikutustekniikoiden, käyttöliittymäsuunnittelun ja käyttöliittymien evaluoinnissa käytetyt menetelmät.

2) Vuorovaikutteisten ohjelmistojen kehittämisen opintosuunnan suoritettuaan opiskelija

  • tuntee käyttöliittymien toteutuksessa käytettävät arkkitehtuurit ja menetelmät sekä
  • kykenee soveltamaan näitä tietoja ja taitoja uusien vuorovaikutusteknologioiden hyödyntämiseksi erilaisissa järjestelmissä.

3) Käyttäjäkokemuksen suunnittelun ja arvioinnin opintosuunnan suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee ohjelmistotuotannon prosessit sekä tuntee käyttäjäkokemuksen tutkimus- ja kehitysmenetelmät,
  • osaa  soveltaa näitä tietoja ja taitoja uusien vuorovaikutteistenteknologioiden tutkimuksessa ja suunnittelussa.
Informaatiotieteiden yksikkö