x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Master's Degree Programme in Internet and Game Studies (Internet- ja pelitutkimuksen maisteriopinnot)

Internet and Game Studies maisterikoulutuksessa voi erikoistua tutkimaan vuorovaikutteista digitaalista mediaa, sen käyttöä ja sen suunnittelua. Opinnot keskittyvät internetin ja digitaalisten pelien kaltaisiin mediamuotoihin ja tarjoavat valmiuksia niiden analysoimiseen yhteisöllisten ja yksilöllisten käytäntöjen sekä käyttäjien kokemusten näkökulmasta. Opinnoissa pyritään kriittisesti tarkastelemaan ja ymmärtämään informaatioteknologian suunnittelua, käyttöä, sisältöjä ja merkityksiä. Keskeisiä opetuksessa tarkasteltavia aihealueita ovat internetin, sosiaalisen verkkomedian, avoimen tietoyhteiskunnan ja digitaalisten pelien tutkimukseen liittyvät kysymykset.

Opinnoissa keskeistä on vahva tutkimusorientaatio. Opintojen kuluessa kehitetään valmiuksia suuntautua alueen jatko-opintoihin sekä toimimiseen asiantuntijana uusiin mediamuotoihin liittyvissä kysymyksissä. Vuorovaikutteinen ja verkottunut media on nopeasti laajeneva ja monimuotoinen tutkimuskenttä. Alueen opinnoissa menestyminen edellyttää oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen ajatteluun sekä eri tieteenalojen tietämyksen luovaan soveltamiseen.

Ohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Ohjelma johtaa filosofian maisterin tutkintoon.

Koulutuksen syventävät opinnot toteutetaan englanniksi. Joitain ohjelman opintojaksoja ja pro gradu työ on mahdollista tehdä suomeksi.

Koulutukseen haetaan  University Admissions Finland (UAF) hakupalvelun kautta www.universityadmissions.fi. Lisätietoa hakemisesta sekä valintaperusteet, ks. www.uta.fi/admissions/degreeprog/programmes/.

Informaatiotieteiden yksikkö