tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Opintohaku

Tällä sivulla voit hakea opintoja kokonaisuuden tai kurssin nimen ja asiasanojen perusteella.

Rajaa tarjontaa
Hae
NimiKieli Laajuus
Ammatillinen vuorovaikutus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
vuorovaikutus työelämä
suomi 5–10 op
Ammatillinen vuorovaikutus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
vuorovaikutus työelämä
suomi 5–10 op
Ammatillinen vuorovaikutus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
vuorovaikutus työelämä
suomi 5–10 op
Ammatillinen vuorovaikutus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
vuorovaikutus työelämä
suomi 5–10 op
Asiakaslähtöinen markkinointi
markkinointi markkinointiviestintä kuluttajakäyttäytyminen palveluiden markkinointi service marketing marketing communications.
englanti suomi 5–15 op
Bioinformatiikan maisteriohjelman opintojaksoja
bioteknologia biokemia solu solubiologia molekyylibiologia DNA geenit solukalvot biomolekulaarinen järjestelmä perimä perimän rakenne genome browsers biological databases sequence comparison gene regulation functional annotation calculus linear algebra probability variables values types expressions control structures data structures modularity
englanti 3–8 op
Bioteknologian aineopintoja, haku jaksoittain
bioteknologia biokemia solu solubiologia molekyylibiologia DNA geenit solukalvot biomolekulaarinen järjestelmä perimä perimän rakenne
suomi 5–6 op
Bioteknologian perusopintoja, haku jaksoittain
bioteknologia biokemia solu solubiologia molekyylibiologia DNA geenit solukalvot biomolekulaarinen järjestelmä perimä perimän rakenne
englanti suomi 3–5 op
Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena
elämänkatsomustieto toisen opetettavan aineen pätevyys
suomi 5–60 op
Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena
elämänkatsomustieto toisen opetettavan aineen pätevyys
suomi 5–60 op
Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena
elämänkatsomustieto toisen opetettavan aineen pätevyys
suomi 5–60 op
Esiintyvä ruumis koreografiassa
teatterityö
suomi 4 op
Euroopan integraatio, teemaopintoja
Eurooppa euroopan integraatio EU euroopan ulkosuhteet EU:n päätöksenteko Euroopan vuorovaikutus
englanti suomi 5–20 op
Filosofian aineopinnot
filosofia
englanti suomi 35 op
Filosofian perusopinnot
filosofia logiikka tieteenfilosofia argumentaatio etiikka yhteiskuntafilosofia tieto-oppi metafysiikka
englanti suomi 25 op
Filosofian perusopintoja
filosofia logiikka tieteenfilosofia argumentaatio etiikka yhteiskuntafilosofia tieto-oppi metafysiikka
englanti suomi 5–20 op
Filosofian perusopintoja
filosofia logiikka tieteenfilosofia argumentaatio etiikka yhteiskuntafilosofia tieto-oppi metafysiikka
englanti suomi 5–20 op
Finnish as a Foreign Language Programme
Finnish language Finnish elementary course Finnish advanced course
englanti 2–28 op
Hallintotiede
Hallintotiede julkishallinto julkiset palvelut palvelujen johtaminen henkilöstöjohtaminen strateginen johtaminen julkiset palvelut julkisyhteisöjen johtaminen kuntajohtaminen kaupunkijohtaminen julkinen hallinto
suomi 5–20 op
Hallintotieteiden perusopinnot (haku kokonaisuuteen)
Hallintotiede Julkinen talousjohtaminen Julkisoikeus Kunta- ja aluejohtaminen Ympäristön ja alueiden politiikka
suomi 25 op
Hallintotieteiden perusopinnot (haku kokonaisuuteen)
Hallintotiede Julkinen talousjohtaminen Julkisoikeus Kunta- ja aluejohtaminen Ympäristön ja alueiden politiikka
suomi 25 op
Hallintotieteiden perusopinnot (haku opintojaksoittain)
Hallintotiede Julkinen talousjohtaminen Julkisoikeus Kunta- ja aluejohtaminen Ympäristön ja alueiden politiikka
suomi 5–25 op
Hallintotieteiden perusopinnot (haku opintojaksoittain)
Hallintotiede Julkinen talousjohtaminen Julkisoikeus Kunta- ja aluejohtaminen Ympäristön ja alueiden politiikka
suomi 5–25 op
Health Sciences (Public and Global Health)
englanti 3–8 op
Health Sciences (Public and Global Health)
englanti 5–25 op
Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi, teemaopintoja
Työhyvinvointi työhyvinvoinnin johtaminen yksilön työhyvinvointi työpsykologia organisaatiopsykologia organisaatio työoikeus henkilöstöjohtaminen
suomi 5–35 op
Historian aineopinnot
historia
englanti suomi 35–60 op
Historian perusopinnot
historia
suomi 5–25 op
Historian perusopinnot
historia
suomi 5–25 op
Historian perusopinnot
historia
suomi 5–25 op
Hoitotiede/Terveystieteiden aineopinnot
terveystieteet hoitotiede
suomi 2–50 op
Hoitotiede/Terveystieteiden aineopintoja
terveystieteet hoitotiede
suomi 3–36 op
Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
Hyvinvointi mielenfilosofia
suomi 5–10 op
Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
Hyvinvointi mielenfilosofia
suomi 5–10 op
Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
Hyvinvointi mielenfilosofia
suomi 5–10 op
Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
Hyvinvointi mielenfilosofia
suomi 5–10 op
Hyvinvointipalvelut, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
Hyvinvointipalvelut
englanti suomi 5–35 op
Hyvinvointipalvelut, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
Hyvinvointipalvelut
englanti suomi 5–35 op
Hyvinvointipalvelut, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
Hyvinvointipalvelut
englanti suomi 5–35 op
Hyvinvointipalvelut, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
Hyvinvointipalvelut
englanti suomi 5–35 op
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus, teemaopintoja
Ihmisoikeudet politiikka oikeus euroopan unioni
englanti suomi 5–30 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot
informaatiotutkimus informaatiotutkimus ja interaktiivinen media kirjastoala
suomi 25 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot
informaatiotutkimus informaatiotutkimus ja interaktiivinen media kirjastoala
suomi 25 op
Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op ja Tietotekniikkataidot 3 op / tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja
tietojenkäsittelytieteet tietotekniikka
suomi 3–6 op
Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot - verkko-opinnot, haku kokonaisuutena
journalistiikka puheviestintä tiedotusoppi viestintä mediatutkimus
suomi 25 op
Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot, haku jaksoittain
journalistiikka puheviestintä tiedotusoppi viestintä mediatutkimus
suomi 5–25 op
Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot, haku kokonaisuutena
journalistiikka puheviestintä tiedotusoppi viestintä mediatutkimus
suomi 25 op
Julkinen talousjohtaminen
Julkinen talousjohtaminen julkisyhteisöt kirjanpito tilinpäätös valvonta ja tarkastus
suomi 5–25 op
Julkisoikeus
Julkisoikeus Hallinto-oikeus Kunnallisoikeus Valtiosääntöoikeus Julkistalousoikeus Sosiaalioikeus Ympäristöoikeus Viestintä- ja informaatio-oikeus Julkiset hankinnat Kansainvälinen oikeus
englanti suomi 5–75 op
KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus / kasvatustieteiden aineopintoja (EDU-yksikön yhteiset aineopinnot)
kasvatus kasvatustiede aikuiskasvatus koulutus tutkimus opetus
suomi 4 op
KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus / kasvatustieteiden aineopintoja (EDU-yksikön yhteiset aineopinnot)
kasvatus kasvatustiede aikuiskasvatus koulutus tutkimus opetus
suomi 4 op
Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot (kirjatentit)
kansainvälinen politiikka ihmisoikeudet konfliktinratkaisu rauha kansainvälinen turvallisuus kansainväliset yhteisöt globaali energiapolitiikka kansainvälinen talous euroopan ulkosuhteet
englanti suomi 5–60 op
Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot (luennot)
kansainvälinen politiikka ihmisoikeudet konfliktinratkaisu rauha kansainvälinen turvallisuus kansainväliset yhteisöt globaali energiapolitiikka kansainvälinen talous euroopan ulkosuhteet
englanti suomi 5–60 op
Kansanterveystiede/Terveystieteiden aineopintoja
suomi 3–18 op
Kansanterveystiede/Terveystieteiden perusopinnot
terveystieteet kansanterveystiede
suomi 5–25 op
Kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot) Haku jaksoina
kasvatus kasvatustiede aikuiskasvatus koulutus tutkimus opetus
suomi 2–35 op
Kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot), haku jaksoittain
kasvatus kasvatustiede aikuiskasvatus koulutus tutkimus opetus
suomi 2–35 op
Kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot), haku jaksoittain
kasvatus kasvatustiede aikuiskasvatus koulutus tutkimus opetus
suomi 2–35 op
Kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot), haku kokonaisuutena
Kasvatustiede aineopinnot opintokokonaisuus 35 op
suomi 35 op
Kasvatustieteiden aineopintoja (EDU-yksikön yhteiset aineopinnot)
kasvatus kasvatustiede aikuiskasvatus koulutus tutkimus opetus
suomi 2–10 op
Kasvatustieteiden perusopinnot, lähiopetus, haku kokonaisuutena
Kasvatustiede perusopinnot 25 op lähiopetus
suomi 25 op
Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto, haku jaksoittain
Kasvatustiede perusopintoja Pori
suomi 5–25 op
Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto, haku jaksoittain,
Kasvatustiede monimuoto-opinnot Seinäjoki
suomi 25 op
Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto, haku kokonaisuutena
Kasvatustiede perusopinnot monimuoto Pori
suomi 25 op
Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto, haku kokonaisuutena
Kasvatustiede perusopinnot monimuoto Seinäjoki
suomi 25 op
Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto-opetus, haku jaksoittain 5-25 op
Kasvatustiede perusopinnot KASP1-jakso monimuoto-opinnot
suomi 5–25 op
Kasvatustieteiden perusopinnot, monimuoto-opetus, haku kokonaisuutena
Kasvatustiede perusopinnot 25 op monimuoto-opetus
suomi 25 op
Kasvatustieteiden perusopinnot, verkko-opinnot, haku jaksoittain
Kasvatustiede perusopinnot jaksoittain verkko-opiskelu
suomi 5–25 op
Kasvatustieteiden perusopinnot, verkko-opinnot, haku kokonaisuutena
Kasvatustiede perusopinnot verkko-opetus paikkakunnasta riippumaton
suomi 25 op
Kauppatieteiden perusopinnot (haku jaksoittain)
Markkinointi Taloustiede Yrityksen johtaminen Yrityksen laskentatoimi Vakuutus ja riskienhallinta Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
suomi 5–30 op
Kauppatieteiden perusopinnot (haku kokonaisuutena)
Markkinointi Taloustiede Yrityksen johtaminen Yrityksen laskentatoimi Vakuutus ja riskienhallinta Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
suomi 30 op
Kestävän kehityksen opintoja
kestävä kehitys
suomi 5–10 op
Kieli- ja viestintäopinnot
Kieli- ja viestintäopinnot Academic English Ruotsin kieli Puheviestintä Tieteellinen kirjoittaminen Valmentavat kurssit Latinan alkeiskurssi
englanti suomi muu 2–16 op
Kieli- ja viestintäopinnot
Kieli- ja viestintäopinnot kielikurssit viestintäkurssit englanti englannin kieli tieteellinen kirjoittaminen
englanti suomi 3–7 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot
suomi 5 op
Kirjallisuustieteen aineopinnot
kirjallisuustiede kirjallisuus Suomen kirjallisuus yleinen kirjallisuustiede kotimainen kirjallisuus
suomi 35 op
Kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuus
informaatiotutkimus informaatiotutkimus ja interaktiivinen media kirjastoala kirjasto- ja tietopalvelut aineopintoja
suomi 35 op
Kunta- ja aluejohtaminen
Kunta- ja aluejohtaminen kaupunkikehittäminen yhteisöviestintä taloudellinen kehittäminen yhdyskuntakehittäminen strateginen johtaminen julkisyhteisöjen johtaminen kuntajohtaminen palvelujen johtaminen julkiset palvelut
englanti suomi 5–30 op
Kunta- ja aluejohtaminen
Kunta- ja aluejohtaminen yhdyskuntakehittäminen aluekehittäminen strateginen johtaminen julkisyhteisöjen johtaminen
suomi 5–30 op
Kuntien toiminta ja kunnallisten palvelujen organisointi, teemaopintoja
palvelujen organisointi kuntapalvelut kunta- ja aluejohtaminen julkinen toiminta tuloksellisuuden arviointi julkiset hankinnat kunnallisoikeus julkissektorin instituutioiden talous
suomi 5–25 op
Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä / kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot) Haku jaksoittain
tutkimus tutkimusmenetelmät laadullinen tutkimus kasvatustiede aikuiskasvatus verkkokurssi
suomi 4 op
Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä / kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot) haku jaksoittain
tutkimus tutkimusmenetelmät laadullinen tutkimus kasvatustiede aikuiskasvatus verkkokurssi
suomi 4 op
Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä / kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot) haku jaksoittain
tutkimus tutkimusmenetelmät laadullinen tutkimus kasvatustiede aikuiskasvatus verkkokurssi
suomi 4 op
Lapsuus, perhe ja elämänkulku, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
lapsuus perhe
suomi 5–40 op
Lapsuus, perhe ja elämänkulku, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
lapsuus perhe
suomi 5–40 op
Lapsuus, perhe ja elämänkulku, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
lapsuus perhe
suomi 5–10 op
Lapsuus, perhe ja elämänkulku, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
lapsuus perhe
suomi 5–40 op
Latinan kieli ja antiikin traditio, perusopinnot
latina antiikin traditio
suomi 5–25 op
Logopedian aineopintoja
logopedia Syömis- ja nielemishäiriöt
suomi 4–9 op
Logopedian kandidaattiopintoihin kuuluvat lääketieteen opinnot
logopedia lääketiede
suomi 3–15 op
Logopedian perusopinnot
logopedia
suomi 25 op
Logopedian syventäviä opintoja
logopedia
suomi 5 op
Logopedian syventäviä opintoja
logopedia
suomi 5 op
Logopedian syventäviä opintoja
logopedia
suomi 5 op
MTTY3 Johdatus matematiikkaan ja tilastotieteeseen 3 op/ matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja
suomi 3 op
Master´s Degree Programme in Leadership for Change -advanced studies (Open University)
englanti 3–38 op
Matematiikan aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina
matematiikka
englanti suomi 5–35 op
Matematiikan perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina
suomi 5–25 op
Matematiikka opetettava aineena: Matematiikan perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina
matematiikka toisen opetettavan aineen pätevyys
suomi 5–25 op
Matematiikka opetettavana aineena: Matematiikan aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina
matematiikka toisen opetettavan aineen pätevyys
englanti suomi 5–35 op
Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus, haku jaksoittain
tiedotusoppi viestintä mediatutkimus kulttuurintutkimus mediakulttuuri teatterin ja draaman tutkimus
englanti suomi 5–25 op
Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus, haku kokonaisuutena
tiedotusoppi viestintä mediatutkimus kulttuurintutkimus mediakulttuuri teatterin ja draaman tutkimus
englanti suomi 25 op
Moniammatillinen johtaminen, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
moniammatillisuus johtaminen
suomi 5–25 op
Moniammatillinen johtaminen, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
moniammatillisuus johtaminen
suomi 5–25 op
Moniammatillinen johtaminen, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
moniammatillisuus johtaminen
suomi 5–25 op
Moniammatillinen johtaminen, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
moniammatillisuus johtaminen
suomi 5–10 op
Muuttoliike ja monikulttuurisuus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
muuttoliike monikulttuurisuus
suomi 5–25 op
Muuttoliike ja monikulttuurisuus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
muuttoliike monikulttuurisuus
suomi 5–25 op
Muuttoliike ja monikulttuurisuus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
muuttoliike monikulttuurisuus
suomi 5–25 op
Muuttoliike ja monikulttuurisuus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
muuttoliike monikulttuurisuus
suomi 5–25 op
Nuoret ja nuorisotyö, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
nuorisotyö nuorisotutkimus
englanti suomi 5–35 op
Nuoret ja nuorisotyö, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
nuorisotyö nuorisotutkimus
englanti suomi 5–35 op
Nuoret ja nuorisotyö, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
nuorisotyö nuorisotutkimus
englanti suomi 5–35 op
Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin, haku jaksoittain
journalistiikka puheviestintä tiedotusoppi viestintä mediatutkimus
englanti suomi 5–25 op
Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin, haku kokonaisuutena
journalistiikka puheviestintä tiedotusoppi viestintä mediatutkimus
englanti suomi 25 op
Politiikan tutkimuksen perusopinnot (haku jaksoittain)
Politiikan tutkimus Kansainvälinen politiikka Valtio-oppi
englanti suomi 5–25 op
Politiikan tutkimuksen perusopinnot, haku kokonaisuuteen
Politiikan tutkimus Kansainvälinen politiikka Valtio-oppi
englanti suomi 25 op
Politiikka ja hallinta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
politiikka
suomi 5–10 op
Politiikka ja hallinta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
politiikka
suomi 5–10 op
Politiikka ja hallinta, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
politiikka
suomi 5–10 op
Psykologian aineopinnot valinnaisina opintoina
psykologia
englanti suomi 5–35 op
Psykologian aineopinnot valinnaisina opintoina
psykologia
englanti suomi 5–35 op
Psykologian aineopinnot valinnaisina opintoina
psykologia
englanti suomi 5–35 op
Psykologian perusopinnot (lähi- tai verkko-opintoina)
psykologia kehityspsykologia kognitiivinen neurotiede persoonallisuuspsykologia psykologian tutkimusmenetelmät terveyden ja mielenterveyden psykologia
suomi 5–25 op
Psykologian perusopinnot (verkko-opintoina)
psykologia kehityspsykologia kognitiivinen neurotiede persoonallisuuspsykologia psykologian tutkimusmenetelmät terveyden ja mielenterveyden psykologia
suomi 5–25 op
Psykologian perusopinnot (verkko-opintoina)
psykologia kehityspsykologia kognitiivinen neurotiede persoonallisuuspsykologia psykologian tutkimusmenetelmät terveyden ja mielenterveyden psykologia
suomi 5–25 op
Psykologian perusopinnot (verkko-opintoina)
psykologia kehityspsykologia kognitiivinen neurotiede persoonallisuuspsykologia psykologian tutkimusmenetelmät terveyden ja mielenterveyden psykologia
suomi 5–25 op
Puhekasvatus ja vokologia, haku jaksoittain
suomi 5–20 op
Puheviestinnän opintokokonaisuus, haku jaksoittain
puheviestintä viestintä vuorovaikutus
suomi 5–25 op
Puheviestinnän opintokokonaisuus, haku kokonaisuutena
puheviestintä viestintä vuorovaikutus
suomi 25 op
Rahoitus, teemaopintoja
Rahoitus yritysverotus verotus pankkioikeus rahoitusoikeus rahoituksen perusteet
suomi 5–20 op
Ranskan kielen aineopinnot
suomi muu 35 op
Ranskan kielen perusopinnot
englanti suomi muu 30 op
Responsible business and sustainability, thematic courses
business responsible business business ethics sustainable business business and nature
englanti 5–20 op
Ruumiillisuus ja sukupuoli, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
ruumiillisuus sukupuolentutkimus feminismi maskuliinisuus seksuaalisuus
suomi 5–20 op
Ruumiillisuus ja sukupuoli, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
ruumiillisuus sukupuolentutkimus feminismi maskuliinisuus seksuaalisuus
suomi 5–20 op
Ruumiillisuus ja sukupuoli, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
ruumiillisuus sukupuolentutkimus feminismi maskuliinisuus seksuaalisuus
suomi 5–20 op
Ruumiillisuus ja sukupuoli, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
ruumiillisuus sukupuolentutkimus feminismi maskuliinisuus seksuaalisuus
suomi 5–20 op
Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot
muu suomi 30–35 op
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot
muu suomi 30 op
Sosiaalitieteiden aineopint, sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät
sosiaalitieteet yhteiskuntatutkimus sosiaalipolitiikka sosiaalipsykologia sosiologia sukupuolentutkimus sosiaaliantropologia nuorisotyö ja nuorisotutkimus kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
suomi 5–10 op
Sosiaalitieteiden aineopint, sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät
sosiaalitieteet yhteiskuntatutkimus sosiaalipolitiikka sosiaalipsykologia sosiologia sukupuolentutkimus sosiaaliantropologia nuorisotyö ja nuorisotutkimus kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
suomi 5–10 op
Sosiaalitieteiden aineopint, sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät
sosiaalitieteet yhteiskuntatutkimus sosiaalipolitiikka sosiaalipsykologia sosiologia sukupuolentutkimus sosiaaliantropologia nuorisotyö ja nuorisotutkimus kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
suomi 5–10 op
Sosiaalitieteiden aineopintoja (yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma)
sosiaalitieteet yhteiskuntatutkimus sosiaalipolitiikka sosiaalipsykologia sosiologia sukupuolentutkimus sosiaaliantropologia nuorisotyö ja nuorisotutkimus
suomi 25 op
Sosiaalitieteiden aineopintoja (yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma)
sosiaalitieteet yhteiskuntatutkimus sosiaalipolitiikka sosiaalipsykologia sosiologia sukupuolentutkimus sosiaaliantropologia nuorisotyö ja nuorisotutkimus
suomi 25 op
Sosiaalitieteiden aineopintoja (yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma)
sosiaalitieteet yhteiskuntatutkimus sosiaalipolitiikka sosiaalipsykologia sosiologia sukupuolentutkimus sosiaaliantropologia nuorisotyö ja nuorisotutkimus
suomi 25 op
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma)
sosiaalitieteet yhteiskuntatutkimus sosiaalipolitiikka sosiaalipsykologia sosiologia sukupuolentutkimus sosiaaliantropologia nuorisotyö ja nuorisotutkimus
suomi 5–25 op
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma)
sosiaalitieteet yhteiskuntatutkimus sosiaalipolitiikka sosiaalipsykologia sosiologia sukupuolentutkimus sosiaaliantropologia nuorisotyö ja nuorisotutkimus
suomi 5–25 op
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma)
sosiaalitieteet yhteiskuntatutkimus sosiaalipolitiikka sosiaalipsykologia sosiologia sukupuolentutkimus sosiaaliantropologia nuorisotyö ja nuorisotutkimus
suomi 5–25 op
Sosiaalityön aineopinnot
suomi 55 op
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet)
sosiaalityö sosiaaliala
suomi 25 op
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet)
sosiaalityö sosiaaliala
suomi 25 op
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet)
sosiaalityö sosiaaliala
suomi 25 op
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet)
sosiaalityö sosiaaliala
suomi 25 op
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet)
sosiaalityö sosiaaliala
suomi 25 op
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet)
sosiaalityö sosiaaliala
suomi 25 op
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet)
sosiaalityö sosiaaliala
suomi 25 op
Sosiaalityön perusopinnot (sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet)
sosiaalityö sosiaaliala
suomi 25 op
Sosiaalityön perusopinnot, haku jaksoittain
sosiaalityö sosiaaliala
suomi 2–25 op
Sosiaalityön perusopinnot, haku jaksoittain
sosiaalityö sosiaaliala
suomi 2–25 op
Sosiaalityön perusopinnot, haku jaksoittain
sosiaalityö sosiaaliala
suomi 2–25 op
Sosiaalityön perusopinnot, haku kokonaisuuteena
sosiaalityö sosiaaliala
suomi 25 op
Sosiaalityön perusopinnot, haku kokonaisuuteena
sosiaalityö sosiaaliala
suomi 25 op
Sosiaalityön perusopinnot, haku kokonaisuuteena
sosiaalityö sosiaaliala
suomi 25 op
Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen, teemaopintoja
strategia yrittäjyys liiketoiminta liiketoiminnan kehittäminen liiketoimintamallit yritysjuridiikka markkinointi
suomi 5–20 op
Suomen kielen aineopinnot
suomi 35 op
Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot
suomi 30–34 op
Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot
suomi 30–34 op
Suomen kielen perusopinnot
suomen kieli
suomi 25 op
Talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta, teemaopintoja
julkisyhteisöjen kirjanpito julkisyhteisöjen tilinpäätös laskentatoimen perusteet johdon laskentatoimi julkinen talousjohtaminen talousjohtaminen valtiontalouden kirjanpito
suomi 5–25 op
Taloustiede
taloustiede mikrotaloustiede makrotaloustiede kansantalous kansantaloustiede talousteoria julkistalous kansainvälinen talous taloustieteen matematiikka
suomi 5–40 op
Terveystiedon syventäviä opintoja/osa Terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuudesta
terveystieto opetettavana aineena
suomi 25 op
Terveystieteiden yhteisiä opintoja/ TERY4 Tiedonhankintataidot ja TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet
suomi 3–6 op
Terveystieteiden yhteisiä opintoja/ TERY4 Tiedonhankintataidot ja TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet
suomi 3–6 op
Tiede ja teknologia, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
tieteentutkimus teknologiantutkimus
suomi 5–15 op
Tiede ja teknologia, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
tieteentutkimus teknologiantutkimus
suomi 5–15 op
Tiede ja teknologia, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
tieteentutkimus teknologiantutkimus
suomi 5–15 op
Tieto- ja asiakirjahallinnan syventäviä opintoja
tieto- ja asiakirjahallinta
suomi 30 op
Tietojenkäsittelytieteiden aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina
englanti suomi 5–35 op
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, haku jaksoittain
tietojenkäsittelytiede tietotekniikka ohjelmointi tietojärjestelmät tietokannat
suomi 5–25 op
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, haku kokonaisuutena
tietojenkäsittelytiede tietotekniikka ohjelmointi tietojärjestelmät tietokannat
suomi 25 op
Tietotekniikka opetettavana aineena, aineopintokokonaisuus
suomi 5–35 op
Tietotekniikka opetettavana aineena: Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, haku jaksoittain
tietojenkäsittelytiede tietotekniikka ohjelmointi tietojärjestelmät tietokannat opetettavana aineena
suomi 5–25 op
Tietotekniikka opetettavana aineena: Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, haku kokonaisuutena
tietojenkäsittelytiede tietotekniikka ohjelmointi tietojärjestelmät tietokannat opetettava aine
suomi 25 op
Tilastotieteen aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina
englanti suomi 5–30 op
Tilastotieteen perusopintoja valinnaisina opintoina
tilastotiede tilastomatematiikka
suomi 5–20 op
Tsekin kielen perusopinnot
muu englanti suomi 25 op
Työelämän tutkimus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
työelämän tutkimus työmarkkinat
suomi 5–25 op
Työelämän tutkimus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
työelämän tutkimus työmarkkinat
suomi 5–25 op
Työelämän tutkimus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
työelämän tutkimus työmarkkinat
suomi 5–25 op
Työelämän tutkimus, teemaopintoja, (kirjallisuudella suorittaminen)
työelämän tutkimus työmarkkinat
suomi 5–25 op
Vakuutus ja riskienhallinta
vakuutustiede vakuutusala henkilöriskit vahinkoriskit vakuutukset sosiaaliset riskit riskikartta henkilövakuutukset vakuutuslaki
suomi 5–20 op
Valtio-opin suuntaavat opinnot (kirjatentit)
valtio-oppi integraatio EU politiikan teoria politiikan kommunikaatio politiikan retoriikka puolueet vaalit poliittinen vaikuttaminen Suomen poliittinen järjestelmä euroopan poliittiset järjestelmät poliittiset instituutiot poliittiset prosessit
englanti suomi 5–40 op
Valtio-opin suuntaavat opinnot (luennot)
valtio-oppi integraatio EU politiikan teoria politiikan kommunikaatio politiikan retoriikka puolueet vaalit poliittinen vaikuttaminen Suomen poliittinen järjestelmä euroopan poliittiset järjestelmät poliittiset instituutiot poliittiset prosessit
englanti suomi 5–40 op
Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunnan syventäviä opintoja