tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Sosiaalityön aineopinnot

Lukuvuosi 2019–2020, Pori, 60 op
päivitetty 02.06.2019 Opetus alkaa: Syksy 2019
Opetuskieli:
Koulutuksen laajuus: 60 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 900 euroa
Tunniste: STYAT
Koulutuksen sisältö

Opinnot:

Sosiaalityön aineopinnot (60 op) muodostuvat opintojaksoista:

  • STYA06 Käytäntö II: Asiakastyön käytäntö 15 op:  STYA06A Asiakastyön taidot -seminaari (3 op), lähiopetus tiistaisin 29.10.-3.12.2019 klo 12-16 ja 7.1.-4.2.2020 (kevään opetus ei koske sosionomeja AMK) ja STYA06B Käytännön opetus ja ohjaus (12 op), lähiopetus: 21.10.2019 klo 14-16 ja 11.2., 10.3. ja 5.5.2020 klo 12-16 sekä käytännön opetus eli 9 viikon harjoittelu maalis-huhtikuussa 2020

Opinnot alkavat syyskuussa 2019 ja opintojen kesto on noin kaksi lukuvuotta.

Yllämainitut opetusajat ovat alustavia (muutokset mahdollisia)

Käytännön opetus ja ohjaus -jaksoon (STYA06B) sisältyy yhdeksän viikkoa käytännön opetusta sosiaalityön organisaatiossa muodollisesti pätevän sosiaalityöntekijän ohjauksessa ("harjoittelu"). Käytännön opetus on palkatonta, myös mahdolliset matkakulut ym. kustannukset jäävät opiskelijan kustannettavaksi. Jos opiskelijalla on sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto, Käytännön opetus ja ohjaus suoritetaan vaihtoehtoisella tavalla, laajennetulla esseellä, joka palautetaan Asiakastyön taidot -seminaarin yhteydessä.

Ennen opintojaksolle STYA07 Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)  osallistumista on suoritettava (ns. edeltävinä opintoina) opintojakso YKTP03 Empiirinen yhteiskuntatutkimus (5 op). Ennen opintojaksolle STYA08 Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) osallistumista on suoritettava (ns. edeltävinä opintoina) opintojaksot YKTP03 Empiirinen yhteiskuntatutkimus 5 op ja MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op.  YKTP03 Empiirinen yhteiskuntatutkimus 5 op ja  MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op kuuluvat tiedekunnan yhteisiin opintoihin. Ne voi suorittaa avoimessa yliopistossa itsenäisesti (kurssien tarkempia aikataulu ilmoitetaan loppukesästä). Tilastotieteen johdantokurssin tentti pitää suorittaa Tampereella. Opintomaksu on 75 e/opintojakso.

Avoimessa yliopistossa tehdään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa laadittu aikataulu auttaa sosiaalityön aineopintojen suorittamisessa.

Jos sinulla on ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto, joka on sisältänyt vastaavat opintojaksot, jaksojen YKTP03 ja MTTTP1 suoritusta ei vaadita.

Haku opintoihin: 

Haku opintoihin 7.5.- 5.6.2019. Linkki hakulomakkeeseen. Lähetä lisäksi hakuajan päättymiseen mennessä liite vaadittavien edeltävien opintojen suorituksesta (opintosuoritusote/kokonaismerkintä) osoitteeseen ulla.lassila@tuni.fi . Todistuskopiota ei tarvitse toimittaa, jos on toimittanut sen aikaisemmin avoimeen yliopistoon tai perusopinnot on suoritettu Tampereen yliopistossa (avoin yliopisto tai tutkintokoulutus).

Vaadittavat edeltävät opinnot:

- sosiaalityön perusopinnot kokonaan tai vähintään 20 op, tai

- sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK)

Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Seuraavien opintojen antama hakukelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti: 1) sosiaalityön perusopintojen suorittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta, 2) sosiaalityön perusopinnot on suoritettu jonkin muun kuin Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukaan, 3) keskeneräiset, kuitenkin vähintään kolme vuotta kestäneet sosiaalialan ammattikorkeakouluopinnot.  

Tampereen yliopiston läsnä olevat tutkinto-opiskelijat eivät voi hakea opintoihin.

Mahdollinen aineistokoe

Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin ryhmän opiskelijakiintiö (15 opiskelijaa), järjestetään aineistokoe, jonka pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä opiskelijat valitaan. Mikäli kaikkia saman pistemäärän saaneita hakijoita ei voida ottaa opintoihin mukaan, ratkaistaan heidän sijoittumisensa arvalla. Opiskelijavalinnassa on etusijalla hakijat, jotka ovat hakeneet koko opintokokonaisuuteen (60 op).

Aineistokoe järjestetään tarvittaessa Porissa 10.6.2019 klo 16.00-18.00. Aineistokoe ei vaadi ennakkovalmistautumista. Aineistokokeen materiaali jaetaan hakijoille koetilaisuudessa, ja sen saa pitää koko koetilaisuuden ajan.

Aineistokokeen avulla arvioidaan hakijankykyä ymmärtää, tulkita ja eritellä sosiaalityön tieteellistä tekstiä. Tieto aineistokokeen järjestämisestä tai aineistokokeen mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitetaan hakuajan päättymisen jälkeen hakijoille sähköpostilla.

Opintomaksu: 900 euroa, joka laskutetaan kolmessa erässä.

Muutokset tietoihin mahdollisia

Infotilaisuus opinnoista järjestetään 28.5.2019 klo 16.00-18, luokka 107, 1. krs, Pohjoisranta 11 C. (Huom muutos aikaisemmin ilmoitetusta)

Ei sisältyviä opintoja

Lisätietoja

Infotilaisuus opinnoista järjestetään 28.5.2019 klo 16.00-18, luokka 107, 1. krs, Pohjoisranta 11 C. (Huom muutos aikaisemmin ilmoitetusta)

Kysy tarvittaessa opinnoista osoitteesta socavoin@uta.fi

Hakeminen

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.