tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Pohjoismaisten kielten perusopinnot

Kevät 2019, Tampere, 25 op
päivitetty 26.03.2019 Opetus alkaa: Kevät 2019
Opetuskieli: suomi, muu
Koulutuksen laajuus: 25 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opetus
Maksullinen: 375 euroa
Koulutuksen sisältö

Pohjoismaisten kielten perusopinnot 30 op järjestetään kahden kesän aikana: kesä 2019 ja kesä 2020.

Kesällä 2019 opetetaan opintojaksot POHP3 Suullinen viestintä I ja POHP4 Kielioppi I. Tarkempi kesän 2019 aikataulu ilmoitetaan opintoihin hyväksytyille opiskelijoille ennen opetuksen (3.6.2019) alkamista. Opetus järjestetään lähiopetuksena Tampereella ja vaatii kokopäiväistä läsnäoloa kesäkuussa 2019 sekä kesäkuussa 2020. Opinnot saattavat vaatia myös kirjallisten töiden tai tenttien suorittamista lukuvuosien 2019-2021 aikana.

Edellytyksenä opintojen aloittamiselle on lähtötasokokeen läpäisy (kts. tark. kohta POHP0 Pohjoismaisten kielten lähtötasokoe).

Pohjoismaisten kielten perusopinnot aloitetaan nykyisen opetussuunnitelman aikana ja uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2019. Perusopintojen laajuus muuttuu 30 opintopisteestä 25 opintopisteeseen, jonka myötä perusopinnoista poistuu yksi opintojakso. Pohjoismaisten kielten perusopinnot suoritetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti, 25 opintopisteen laajuisina. Uuden opetussuunnitelman mukaisiin perusopintoihin kuuluu seuraavat opintojaksot:

P1 Kielioppi I

P2 Kirjallinen viestintä I

P3 Suullinen viestintä I

P4 Ruotsinkielinen nykykirjallisuus (nimi muuttunut, nyk. POHP5 Kirjallisuus ja kulttuuri)

P5 Kieli käyttöön

Pohjoismaisten kielten perusopinnot järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena kesinä 2019 ja 2020, jos perusopintoihin on vähintään 8 hakijaa.

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
POHP1 Kieli käyttöön (5 op) muu
POHP4 Kielioppi I (5 op) muu
POHP2 Kirjallinen viestintä I (5 op) muu
POHP5 Kirjallisuus ja kulttuuri (5 op) muu
POHP0 Pohjoismaisten kielten lähtötasokoe (0 op) suomi
POHP6 Sanaston tuntemus (5 op) muu
POHP3 Suullinen viestintä I (5 op) muu
Lisätietoja

Opetuksen suunniteluun ja yleiseen ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Ella Nikkanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi, puh. 050 4377549

Hakeminen

Hakuaika pohjoismaisten kielten perusopintoihin avoimena yliopisto-opetuksena on 29.3-19.4.2019

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.

Ilmoittautuminen lähtötasokokeeseen alkaa 29.3.2019, josta lähtien opintokokonaisuus löytyy hakulomakkeelta koodin mukaisessa (POPHT) aakkosjärjestyksessä. Ilmoittautuminen lähtötasokokeeseen päättyy 19.4.2019. Ilmoittautuminen lähtötasokokeeseen sähköpostitse vastuuopettaja Marja Kivilehdolle: sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi.

Pohjoismaisten kielten lähtötasokokeesta voi hakea vapautusta opiskelija, joka korkeintaan kolme vuotta aiemmin

a) on suorittanut hyväksyttävästi pohjoismaisten kielten valintakokeen (ei lähtötasokoe) jossakin suomalaisessa yliopistossa /tai/

b) on saanut opiskeluoikeuden johonkin suomalaiseen yliopistoon ja suorittanut vähintään 10 op pohjoismaisten kielten opintoja /tai/

c) on saanut opiskeluoikeuden johonkin pohjoismaiseen yliopistoon ja suorittanut vähintään 10 op pohjoismaisten kielten opintoja.

Vapautusta haetaan ottamalla yhteyttä yliopistonlehtori Marja Kivilehtoon (marja.kivilehto@tuni.fi) 19.4.2019 mennessä. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta (hyväksymiskirje tai ote opintorekisteristä), josta käy selville hyväksytyn valintakokeen suoritusaika ja -paikka tai suoritettujen opintojen sisältö, taso, suoritusaika ja -paikka.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.