tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Kasvatustieteiden aineopinnot / kandidaatintutkielmaseminaari

Kevät 2019, Tampere, 10 op
päivitetty 07.11.2018 Opetus alkaa: Kevät 2019
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 10 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opetus
Maksullinen: 150 euroa
Koulutuksen sisältö

Aineopintojen vaiheessa laajennetaan perusopinnoissa opittua kuvaa eri tutkimusmenetelmistä, mutta ennen kaikkea hahmotetaan ja harjoitellaan tutkimuksen tekemistä itse. Tutkimuksen tekijän näkökulma avautuu aluksi erilaisten menetelmäharjoitusten ja pienoistutkielmien avulla ja se päätyy ensimmäiseen itsenäiseen täysimittaiseen tutkimusraporttiin. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta suoritetut opinnot voi sisällyttää tutkintoonsa, mikäli tulee myöhemmin valituksi tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon.

Sisältyvät opinnot
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Tammikuussa 2019 alkava seminaari (10 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Aineopintojen rakenne, opiskelu ja toteutus: Yliopistonlehtori Sirpa Mäkinen sirpa.h.makinen@uta.fi, 050 3181276

Haku opiskelijaksi, opinto-oikeudet ja opintomaksut: Opintosihteeri Raija Hakonen raija.hakonen@uta.fi, 050 343 5742

Opintokoordinaattori Johanna Mäkelä johanna.m.makela@uta.fi, 050 421 1071

Hakeminen

Hakulomakkeet ja maksuehdot

http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html

Opintomaksu 15 €/opintopiste

Edeltävät opinnot: perusopinnot (25 op) kasvatustieteistä, kasvatustieteestä tai aikuiskasvatuksesta tulee olla suoritettuna ja lisäksi pakolliset edeltävät opinnot jaksot KASA10, KASA11, KASA12.

. Toimita hakuajan kuluessa avoimen yliopistoon (osoitteella: Sirpa Mäkinen, Kasvatustieteiden yksikkö, Virta h. 443, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO) todistusjäljennös perusopinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.