tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Julkinen talousjohtaminen

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–35 op
päivitetty 22.02.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–35 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 75–525 euroa
Koulutuksen sisältö

Katso Julkisen talousjohtamisen aineopintojen osaamistavoitteet ja opintojen sisällöistä opinto-oppaasta.

Kurssit HALJTA14 ja HALJTA21 ovat julkisen talousjohtamisen vaihtoehtoisia opintojaksoja. Avoimessa yliopistossa ei ole tarjolla muita julkisen talousjohtamisen aineopintojen vaihtoehtoisia opintojaksoja (muut vaihtoehtoiset jaksot ovat Valtiontalouden kirjanpito; Kunnallistalouden kirjanpito; Julkisen talousjohtamisen tietojärjestelmät; EU Financial Management). Tutkintotavoitteisesti opintoja suorittavan opiskelijan on hyvä tietää, että tutkintoa suorittavia opiskelijoita ohjeistetaan suorittamaan vaihtoehtoisista opintojaksoista vähintään kaksi, joista toisen tulee olla kirjanpidon jakso.

Julkisen talousjohtamisen opintosuuntaan tähtäävää tutkintoa suorittavaa opiskelijaa suositellaan suorittamaan lisäksi yrityksen laskentatoimen aineopintojakso KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet, 5 op.

HALJTA14 –kurssi on suoritettavissa avoimessa yliopistossa itsenäisesti kevätlukukaudella 2019. Kurssin suorittamisen esseeohjeet löytyvät kurssin Moodlealustalta. Esseen aiheesta, kirjoittamisen aikataulusta ja aineistoksi valittavista väitöskirjoista opiskelija sopii etukäteen kurssin vastuuopettajan kanssa. Esseiden viimeinen  palautuspäivä on 31.7.2019.

Julkisen talousjohtamisen kurssien opetus ja tentit järjestetään lähiopetuksena Tampereella. Avoimen yliopiston opiskelijat opiskelevat tutkinto-opiskelijoiden kanssa samoissa opetusryhmissä.

Huom! Julkisen talousjohtamisen aineopintokurssin HALJTA05 pakollinen edeltävä kurssi on hallintotieteen perusopintokurssi HALJTP01 Julkissektorin instituutioiden talous 5 op. Edeltävä kurssi on oltava suoritettuna ennen aineopintokurssille ilmoittautumista.

Muille Julkisen talousjohtamisen aineopintokursseille ei vaadita pakollisia edeltäviä opintoja.
Huom! Jos sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta (muiden opintojen tai työtehtävien kautta) näiden kurssien aihealueista, suoritathan ensin vähintään kurssin HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous 5 op tai hallintotieteiden perusopintokokonaisuuden 25 op.

Syksyllä 2018 opetetaan kurssit HALJTA02; HALJTA06.; HALJTA21

Keväällä 2019 opetetaan kurssit HALJTA03; HALJTA04; HALJTA05; keväällä itsenäisesti esseellä suoritettavissa kurssi HALJTA14.

Katso kurssien aikataulut alta ko. opintojakson linkistä.

Sisältyvät opinnot
HALJTA03 Julkisen talousjohtamisen informaatio (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJTA14 Julkisen talousjohtamisen näkökulmia (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJTA05 Julkisen toiminnan tuloksellisuuden arviointi (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJTA02 Julkisorganisaation talouden suunnittelu ja päätöksenteko (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJTA04 Julkistalouden valvonta ja tarkastus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJTA06 Julkisyhteisöjen kirjanpito ja tilinpäätös (5 op) suomi hakuaika päättynyt
HALJTA21 Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Hakeminen

Haku yksittäisille opintojaksoille/kurseille. Kurssit löytyvät hakulomakkeelta koodin (esim. HALJTA02) mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

HUOM! Avoimen yliopiston opintoihin hakeutumisessa on mahdollisesti tietojärjestelmistä johtuva käyttökatko aikavälillä 14.12.2018 – 31.1.2019.

Huomioi hakuvaiheessa mahdolliset pakolliset edeltävät opinnot.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.