tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Tietojenkäsittelytieteiden aineopintokok. valinnaisina opintoina

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 5–35 op
päivitetty 27.01.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: englanti, suomi
Koulutuksen laajuus: 5–35 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 75–525 euroa
Tunniste: TIEATV
Koulutuksen sisältö

Jos tavoitteenasi on suorittaa aineopinnot kokonaisuudessaan (35 op), tutustu ensin aineopintojen rakenteeseen, josta näet mitkä opintojaksot ovat pakollisia ja mitkä vaihtoehtoisia.

Tietojenkäsittelytieteiden opintojaksot muodostuvat usein luennoista, viikkoharjoituksista ja harjoitustyöstä. Harjoitusten osuus oppimisprosessissa on keskeinen. Pitkäjänteinen, tasaisesti koko opintojakson ajalle jakautuva työskentely takaa yleensä parhaan lopputuloksen.

Opintojaksojen opetus järjestetään yhteisopetuksena tutkinto-opiskelijoiden kanssa; opetus järjestetään päivisin.

Sisältyvät opinnot
TIETA9 Johdatus www-tekniikoihin (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TIEA1 Käyttöliittymien perusteet (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TIEA3 Ohjelmistotuotannon käytännöt (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++ (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TIEA2.1A Olio-ohjelmoinnin perusteet I (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TIEA2.1B Olio-ohjelmoinnin perusteet II (5 op) suomi hakuaika päättynyt
TIETA19 Practical Programming in Python (5 op) englanti hakuaika päättynyt
TIETA6 Tietorakenteet (10 op) suomi hakuaika päättynyt
TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja:

Ulla Lassila, ulla.lassila(at)uta.fi, p. 050 549 0420

Seija Söderkultalahti, seija.soderkultalahti(at)uta.fi, p. 050 343 5742

Hakeminen

Haku opintoihin opintojaksoittain. Opiskelijat otetaan opintojaksoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Loppukevään (periodi IV) kursseille ilmoittautuminen alkaa 1.2.2019 klo 10

HUOM!! Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittelytieteiden perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina (25 op) op tai vastaavat tiedot ja taidot. Huomaa myös opetussuunnitelmassa opintojakson kohdalla erikseen mainitut vaadittavat esitiedot:

TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op,
Edeltävät opinnot: suositellaan TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan

TIEA2.1A Olio-ohjelmoinnin perusteet I 5 op,
Edeltävät opinnot: TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I, TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II tai vastaavat tiedot ja taidot.

TIEA2.1B Olio-ohjelmoinnin perusteet II 5 op,
Edeltävät opinnot: TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I, TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II, TIEA2.1A Olio-ohjelmoinnin perusteet I 5 op

TIEA3 Ohjelmistotuotannon käytännöt 5 op,
Edeltävät opinnot: suositellaan TIEP4 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet

TIETA9 Johdatus www-tekniikoihin 5 op,
Edeltävät opinnot: TIEY4 Tietotekniikkataidot, TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I 

TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C 5 op,
Edeltävät opinnot: suositellaan vahvasti  TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I, TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II, TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet.

TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++ 5 op,
Edeltävät opinnot: suositellaan TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I, TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II, TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet, TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C.

TIETA6 Tietorakenteet 10 op,
Edeltävät opinnot: pakolliset TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet.

TIETA19 Practical Python Programming, Preceding studies: TIEY4 Introduction to Computing 3 ECTS or equivalent knowledge.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C 5 op -jakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti lähiopetuksena tai  verkkokurssina. Ilmoita hakulomakkeen lisätiedot-kohdassa kummalla opetusmuodolla suoritat opintojakson.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.