tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Bioteknologian aineopintoja, haku jaksoittain

Syksy 2018, Tampere, 5–11 op
päivitetty 20.08.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 5–11 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Ohjattu opetus
Maksullinen: 75–165 euroa
Koulutuksen sisältö

Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opetuksen ryhmissä.

Sisältyvät opinnot
BTK2020 Biomolekyylit (6 op) suomi hakuaika päättynyt
BTK2040 Molekyylibiologia (5 op) suomi hakuaika päättynyt
Lisätietoja

BTK2020 Biomolekyylit -opintojakson edellytykset ja suositukset: Perustiedot biokemiasta, kemiasta ja solubiologiasta kuulustellaan verkossa Moodlealustalla

BTK2040 jakso on mahdollista suorittaa ainoastaan kirjatenttinä seuraavissa yleisessä tentissä: 30.11.2018 ja 26.4.2019.

BTK2040 Molekyylibiologia -opintojakson suositeltava edeltävä opintojakso: BTK2020 Biomolekyylit.

Hakeminen

Hakulomake ja maksuehdot

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.