tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Ranskan kielen aineopinnot

Lukuvuosi 2018–2019, Tampere, 35 op
päivitetty 13.08.2018 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi, muu
Koulutuksen laajuus: 35 op
Opetusaika: Päiväopetus
Opetustapa: Lähiopetus
Opiskelumuoto: Ohjattu opetus
Maksullinen: 525 euroa
Tunniste: RANA
Koulutuksen sisältö

Aineopintokokonaisuus muodostuu pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista. Pakollisia jaksoja ovat: RANA1 - RANA6. Opintokokonaisuus täydennetään laajuuteensa valitsemalla RANAV1 - RANAV5 jaksoista 1 opintojakso oman kiinnostuksen mukaan.

Lähiopetuksen tiedot ovat opetusohjelmassa.

Opintojaksojen opetus perustuu pääosin lähiopetukseen. Lisätietoa suoritustavoista löytyy opinto-oppaasta.

Opetuskieli on ranska.

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
RANAV1 Kielenopetukseen sovellettua kielitiedettä (5 op) muu
RANA3 Kieliharjoittelu (5 op) muu
RANAV2 Kontrastiivinen kielitiede (5 op) muu
RANAV3 Käännösviestintä ranska-suomi I (5 op) suomi
RANA4 Ranskan kielen ajallinen ja alueellinen variaatio (5 op) muu
RANA2 Ranskan kielen tuottaminen (5 op) muu
RANA6 Ranskan kirjallisuus II (5 op) muu
RANA1 Ranskan syntaksi (5 op) muu
RANA5 Ranskan yhteiskunta II (5 op) muu
RANAV5 Ranskan yhteiskunta III (5 op) muu
RANAV4 Sosiolingvistiikka (5 op) muu
Lisätietoja

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Ella Nikkanen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, puh. 050 4377549

Hakeminen

Haku opintokokonaisuuteen, ei yksittäisille opintojaksoille.

Pakolliset edeltävät opinnot: perusopinnot (30 op) tai vastaavat ranskan kielestä. Toimita hakuajan kuluessa todistusjäljennös perusopinnoista opintokoordinaattorille (Ella Nikkanen, Viestintätieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto), ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.